Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Grondwet EU (GwEU)
Artikel 49. De Europese ombudsman
Een door het Europees Parlement gekozen Europese ombudsman neemt onder de bij de Grondwet bepaalde voorwaarden kennis van klachten betreffende gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie. Hij onderzoekt die klachten en brengt terzake verslag uit. De Europese ombudsman verricht zijn werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid.
http://www.wetboek-online.nl/wet/GwEU/49.html
16 december 1998 Klacht gedraging Kinderbescherming.pdf
4 downloads
11 04 2011Rapportnrr 2011113 klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen..pdf
6 downloads
11 04 2011 Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen.pdf
9 downloads
Jeugdzorg is gedragsgestoord.doc
10 downloads
Kinderombudsman.kindermishandeling.onderzoek.Gemeente.waardeloos.luihied.amateurisme.medewerkers.pdf
3 downloads
2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
3 downloads
Ombudsman 'Kwetsbare kinderen komen in de knel'.doc
7 downloads
Onderzoek Ombudsman naar politie aanpak verdwenen kinderen.doc
5 downloads
Rapport 2011241 Betreft gedraging WSG.doc
6 downloads
Rapport 2011113 Klacht over het onvoldoende luisteren WSG.doc
6 downloads
Rapport Kinderombudsman onvolledig.doc
5 downloads
Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.pdf
6 downloads