Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Grondwet EU (GwEU)
Artikel 49. De Europese ombudsman
Een door het Europees Parlement gekozen Europese ombudsman neemt onder de bij de Grondwet bepaalde voorwaarden kennis van klachten betreffende gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie. Hij onderzoekt die klachten en brengt terzake verslag uit. De Europese ombudsman verricht zijn werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid.
http://www.wetboek-online.nl/wet/GwEU/49.html
PDF
16 december 1998 Klacht gedraging Kinderbescherming.pdf
Download (0 downloads)
PDF
11 04 2011Rapportnrr 2011113 klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen..pdf
Download (2 downloads)
PDF
11 04 2011 Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen.pdf
Download (3 downloads)
Word
Jeugdzorg is gedragsgestoord.doc
Download (4 downloads)
PDF
Kinderombudsman.kindermishandeling.onderzoek.Gemeente.waardeloos.luihied.amateurisme.medewerkers.pdf
Download (0 downloads)
PDF
2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
Download (0 downloads)
Word
Ombudsman 'Kwetsbare kinderen komen in de knel'.doc
Download (1 download)
Word
Onderzoek Ombudsman naar politie aanpak verdwenen kinderen.doc
Download (0 downloads)
Word
Rapport 2011241 Betreft gedraging WSG.doc
Download (1 download)
Word
Rapport 2011113 Klacht over het onvoldoende luisteren WSG.doc
Download (2 downloads)
Word
Rapport Kinderombudsman onvolledig.doc
Download (2 downloads)
PDF
Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.pdf
Download (1 download)