Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Bestuursvoorzitter Jeugdzorg NH vreest collectief ontslag 500 medewerkers
Bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland vreest het ontslag van haar 500 medewerkers. Dat schrijft ze in een open brief aan de Haagse commissie die verantwoordelijk is voor het overhevelen van de jeugdzorg-taken naar de gemeenten.
 
Schmitz wijst erop dat de transitie te snel gaat en niet goed doordacht is. Jeugdzorg heeft te weinig eigen middelen (een bureau mag maximaal tien procent eigen vermogen hebben) om de kosten die gepaard gaan met het inkrimpen van de organisatie te kunnen betalen. Het gaat dan om het afvloeien van personeel en het afstoten van huisvesting.
 
Volgens Schmitz bestaat er  daarom in de huidige transitie eigenlijk geen kans dat Jeugdzorg een doorstart maakt naar een zogenoemde Gecertificeerde Instelling. Een zoals ze het noemt "berooide" instelling hoeft ook niet bij de bank aan te kloppen voor financiering. Dit scenario zal zonder ingrijpen in 2014 realiteit worden, zo waarschuwt Schmitz. "Dan dreigt collectief ontslag voor 500 medewerkers met broodnodige expertise. Die zijn dan aangewezen op eenuitkering."
 
Schmitz verwacht voorts dat er ook  begin 2015 acute betalingsproblemen kunnen zijn. Als de gemeenten de kosten voor de jeugdzorg die ze dan afnemen dan niet voorfinancieren, is er geen geld meer om de salarissen te betalen.
 
Volgens Schmitz geldt de dreigende financiële problemen voor alle bureaus jeugdzorg in Nederland.
 
Klik hier voor de volledige brief
 
 
Zie ook:
In Haarlemse jeugdzorg sneuvelen veel banen.doc
3 downloads
Open brief lucy schmitz 24 september.pdf
3 downloads
BJAA (Jeugdzorg Amsterdam)
2008 Jeugdzorg Amsterdam potte geld voor wachtlijsten op.doc
2 downloads
2008 OR zegt vertrouwen op in top Jeugdzorg Amsterdam.doc
2 downloads
2008 Veiligheid in geding bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam.doc
2 downloads
2009 Jeugdhulp Amsterdam stelt samenwerkingsprotocol op.doc
3 downloads
2009 Rouvoet tikt Amsterdam op de vingers over jeugdzorg.doc
3 downloads
2009 Stop de machtsmisbruik van “Jeugdzorg”.doc
3 downloads
2009 'Veel mis bij overleg jeugdhulp Amsterdam'.doc
2 downloads
2013 Erik Gerritsen ende Politie.doc
3 downloads
Eén gezin één plan MPG in de praktijk.pdf
2 downloads
Interview BJAA.doc
3 downloads
Jeugdzorg Amsterdam potte jarenlang geld op Kamervragen.doc
3 downloads
Jurisprudentie 2008 Schriftelijke aanwijzing gem. Amsterdam aan BJAA.doc
3 downloads
2008 Bureau Jeugdzorg Amsterdam blijft onder toezicht.doc
2 downloads
200812162eaanwijzingbjaa.def.pdf
2 downloads
Brief stand der zaken omtrant ontwikkeling Ouder en Kindcentra.pdf
3 downloads
2008 Asscher grijpt in bij Bureau Jeugdzorg.doc
3 downloads
2007 Vroegtijdige Interventie Gezinnen in Amsterdam Noord gemonitord.doc
2 downloads
Onderzoek naar de registratie van doelrealisatie in de Stadregio Amsterdam.pdf
2 downloads
Onderzoek naar de Richtlijn Kindermishandeling van de Stadsregio Amsterdam.pdf
2 downloads
Puinruimen in probleemgezin.pdf
2 downloads
Ontslagvergoeding van € 175.000 voor vertrokken directeur Jeugdzorg.doc
2 downloads
Personeelsstop bij Jeugdzorg Amsterdam.doc
2 downloads
RisicimanagementBJAA.pdf
3 downloads
Simon (26), Crisisteam Bureau Jeugdzorg.doc
3 downloads
Weet u wie de bestuursleden zijn van Jeugdzorg Amsterdam.doc
3 downloads
Wiel Janssen.doc
4 downloads
Cordaan
2009 CORDAAN onder vuur.doc
3 downloads
Cordaam Zuidoost Amsterdam.doc
3 downloads
Rauw etende Tom
Kinderombudsman alle beslissingen zijn in belang van Tom genomen.doc
2 downloads
Rauw etende Tom ondergedoken.doc
3 downloads
Jeugdzorg jongen die rauw eet, moet met spoed uit huis.doc
2 downloads
610 jaar jeugdzorg in Kennemerland.pdf
2 downloads
2008 Jeugdpoort zoekt oplossingen voor samenwerking over de grenz.doc
2 downloads
2008 VASTGESTELD Rapport Hertoets BJZ N H 2008.pdf
2 downloads
2009 Raad van toezicht Jeugdzorg Noord Holland weg.doc
2 downloads
2009 Speech Joke de Vries ARK Amsterdam juni 2009.pdf
3 downloads
Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
2 downloads
GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN WERKT OOK VOOR STADSREGIO AMSTERDAM.doc
3 downloads
Gewoon jeugdzorg V3[1].pdf
2 downloads
Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 2018.pdf
2 downloads