Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Bestuursvoorzitter Jeugdzorg NH vreest collectief ontslag 500 medewerkers
Bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland vreest het ontslag van haar 500 medewerkers. Dat schrijft ze in een open brief aan de Haagse commissie die verantwoordelijk is voor het overhevelen van de jeugdzorg-taken naar de gemeenten.
 
Schmitz wijst erop dat de transitie te snel gaat en niet goed doordacht is. Jeugdzorg heeft te weinig eigen middelen (een bureau mag maximaal tien procent eigen vermogen hebben) om de kosten die gepaard gaan met het inkrimpen van de organisatie te kunnen betalen. Het gaat dan om het afvloeien van personeel en het afstoten van huisvesting.
 
Volgens Schmitz bestaat er  daarom in de huidige transitie eigenlijk geen kans dat Jeugdzorg een doorstart maakt naar een zogenoemde Gecertificeerde Instelling. Een zoals ze het noemt "berooide" instelling hoeft ook niet bij de bank aan te kloppen voor financiering. Dit scenario zal zonder ingrijpen in 2014 realiteit worden, zo waarschuwt Schmitz. "Dan dreigt collectief ontslag voor 500 medewerkers met broodnodige expertise. Die zijn dan aangewezen op eenuitkering."
 
Schmitz verwacht voorts dat er ook  begin 2015 acute betalingsproblemen kunnen zijn. Als de gemeenten de kosten voor de jeugdzorg die ze dan afnemen dan niet voorfinancieren, is er geen geld meer om de salarissen te betalen.
 
Volgens Schmitz geldt de dreigende financiële problemen voor alle bureaus jeugdzorg in Nederland.
 
Klik hier voor de volledige brief
 
 
Zie ook:
Word
In Haarlemse jeugdzorg sneuvelen veel banen.doc
Download (1 download)
PDF
Open brief lucy schmitz 24 september.pdf
Download (1 download)
BJAA (Jeugdzorg Amsterdam)
Word
2008 Jeugdzorg Amsterdam potte geld voor wachtlijsten op.doc
Download (0 downloads)
Word
2008 OR zegt vertrouwen op in top Jeugdzorg Amsterdam.doc
Download (0 downloads)
Word
2008 Veiligheid in geding bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam.doc
Download (0 downloads)
Word
2009 Jeugdhulp Amsterdam stelt samenwerkingsprotocol op.doc
Download (0 downloads)
Word
2009 Rouvoet tikt Amsterdam op de vingers over jeugdzorg.doc
Download (0 downloads)
Word
2009 Stop de machtsmisbruik van “Jeugdzorg”.doc
Download (0 downloads)
Word
2009 'Veel mis bij overleg jeugdhulp Amsterdam'.doc
Download (0 downloads)
Word
2013 Erik Gerritsen ende Politie.doc
Download (0 downloads)
PDF
Eén gezin één plan MPG in de praktijk.pdf
Download (0 downloads)
Word
Interview BJAA.doc
Download (0 downloads)
Word
Jeugdzorg Amsterdam potte jarenlang geld op Kamervragen.doc
Download (0 downloads)
Word
Jurisprudentie 2008 Schriftelijke aanwijzing gem. Amsterdam aan BJAA.doc
Download (0 downloads)
Word
2008 Bureau Jeugdzorg Amsterdam blijft onder toezicht.doc
Download (0 downloads)
PDF
200812162eaanwijzingbjaa.def.pdf
Download (0 downloads)
PDF
Brief stand der zaken omtrant ontwikkeling Ouder en Kindcentra.pdf
Download (0 downloads)
Word
2008 Asscher grijpt in bij Bureau Jeugdzorg.doc
Download (0 downloads)
Word
2007 Vroegtijdige Interventie Gezinnen in Amsterdam Noord gemonitord.doc
Download (0 downloads)
PDF
Onderzoek naar de registratie van doelrealisatie in de Stadregio Amsterdam.pdf
Download (0 downloads)
PDF
Onderzoek naar de Richtlijn Kindermishandeling van de Stadsregio Amsterdam.pdf
Download (0 downloads)
PDF
Puinruimen in probleemgezin.pdf
Download (0 downloads)
Word
Ontslagvergoeding van € 175.000 voor vertrokken directeur Jeugdzorg.doc
Download (0 downloads)
Word
Personeelsstop bij Jeugdzorg Amsterdam.doc
Download (0 downloads)
PDF
RisicimanagementBJAA.pdf
Download (0 downloads)
Word
Simon (26), Crisisteam Bureau Jeugdzorg.doc
Download (0 downloads)
Word
Weet u wie de bestuursleden zijn van Jeugdzorg Amsterdam.doc
Download (0 downloads)
Word
Wiel Janssen.doc
Download (0 downloads)
Cordaan
Word
2009 CORDAAN onder vuur.doc
Download (0 downloads)
Word
Cordaam Zuidoost Amsterdam.doc
Download (0 downloads)
Rauw etende Tom
Word
Kinderombudsman alle beslissingen zijn in belang van Tom genomen.doc
Download (0 downloads)
Word
Rauw etende Tom ondergedoken.doc
Download (0 downloads)
Word
Jeugdzorg jongen die rauw eet, moet met spoed uit huis.doc
Download (0 downloads)
PDF
610 jaar jeugdzorg in Kennemerland.pdf
Download (0 downloads)
Word
2008 Jeugdpoort zoekt oplossingen voor samenwerking over de grenz.doc
Download (0 downloads)
PDF
2008 VASTGESTELD Rapport Hertoets BJZ N H 2008.pdf
Download (0 downloads)
Word
2009 Raad van toezicht Jeugdzorg Noord Holland weg.doc
Download (0 downloads)
PDF
2009 Speech Joke de Vries ARK Amsterdam juni 2009.pdf
Download (0 downloads)
Word
Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
Download (0 downloads)
Word
GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN WERKT OOK VOOR STADSREGIO AMSTERDAM.doc
Download (0 downloads)
PDF
Gewoon jeugdzorg V3[1].pdf
Download (0 downloads)
PDF
Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 2018.pdf
Download (0 downloads)