Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2005
1907106300004A[1].pdf
20 downloads
2005 samanthika_adoptieproblematiek.pdf
19 downloads
3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar 20052006.doc
19 downloads
28subsverordburjeugdzagglasd2005rr20041214.pdf
21 downloads
2005-2006 3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar.doc
21 downloads
2005-2006 Eindrapportage van de werkgroep.doc
22 downloads
2005-2006 Het kind en de rekening.pdf
19 downloads
2005-2006 IBO-rapport jeugdbeleid - Het kind en de rekening.pdf
21 downloads
2005 Aambieden rapportage meldweek jeugdzorg.pdf
20 downloads
2005 beleidsplan_2005.pdf
30 downloads
2005 Brief Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
21 downloads
2005 Bestuursprocedure tegen Raad v d Kinderbescherming (verzoekschrift) - Michael Volshow.doc
21 downloads
2005 Brief Donner Betreft opheffing opnamestop William Schrikker Groep.doc
18 downloads
2005 Brief Tanno Klijn.pdf
19 downloads
2005 Checklist - William schrikker Groep en de wet op Jeugdzorg.pdf
23 downloads
2005 Concept-Uitvoeringsprogramma opgroeien 2006.pdf
22 downloads
2005 DL0639_Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.pdf
25 downloads
2005 Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
23 downloads
2005 Eerste voortgangsrapportage 29 maart 2005.pdf
20 downloads
2005 'Geef toe dat wonderen niet bestaan bij jeugddetentie'.doc
18 downloads
2005 Geschokte reacties op rapport Inspectie jeugdzorg.doc
20 downloads
2005 Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
19 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie A.doc
19 downloads
2005 Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
27 downloads
2005 Jeugdzorg voor de toekomst.doc
19 downloads
2005 Jeugdzorgprofessional staat in de kou’.doc
18 downloads
2005 Kabinet maakt gesloten crisisopvang & behandeling binnen jeugdzorg mogelijk.pdf
20 downloads
2005 KinderbeschermingJeugdzorg.doc
23 downloads
2005 Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.doc
21 downloads
2005 maandelijkse rapportage BJZ NH n.a.v. Inspectierapport.pdf
19 downloads
2005 Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
20 downloads
2005 Nieuwsbrief Jeugdzorg 2005 Einde civielrechtelijke plaatsing.doc
20 downloads
2005 Notitie Problemen in de Amsterdamse jeugdzorg in relatie tot het ROA.doc
19 downloads
H15.pdf
24 downloads
2005 notitie_problemen_in_de_amsterdamse_jeugdzorg_irt_roa.pdf
20 downloads
2005 Onderzoek AMK Noord-Holland april 2005.doc
19 downloads
2005 Onderzoek stand v zaken afdelingen Jeugdbescherming Bureaus Jeugdzorg nav de motie Çörüz.doc
18 downloads
2005 Onderzoeksrappor ITB_Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.pdf
20 downloads
2005 Over professionalisering in de jeugdzorg.doc
19 downloads
2005 Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
18 downloads
2005 Pas op voor schijndeskundigen op internet.doc
21 downloads
2005 Pleegzorg (betreft opnamestop WSG).doc
19 downloads
2005 Pleegzorg gehandicapte kinderen in de problemen.doc
20 downloads
2005 Pleidooi voor aanpassing wet op de Jeugdzorg.doc
19 downloads
2005 Prevalentie-onderzoek licht verstandelijke beperkingen JJI, juni 2005.doc
20 downloads
2005 Preventieproject seksueel overschrijdend en gewelddadig gedr.doc
21 downloads
2005 PvdA_Jeugdzorg_voor_de_toekomst.pdf
20 downloads
2005 Rapport n a v het Thematisch Toezichtbezoek aan BBJZ N Holla.doc
19 downloads
2005 Rapport Thematisch Toezichtbezoek BJZ NH - 21 oktober 2005.doc
17 downloads
2005 reactie inzake de opnamestop die de WSS heeft ingesteld voor de pleegzorg.pdf
20 downloads
2005 Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
15 downloads
2005 Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
12 downloads
2005 Socialekaart zwerfjongeren Delft.pdf
49 downloads
2005 De trauma's van het pleegkind.doc
15 downloads
2005 Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.DOC
14 downloads
2005 VERNIETIGEND RAPPORT OVER JEUGDBESCHERMING.doc
15 downloads
2005 Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
14 downloads
2005 Wat gemeenten willen weten over bureau jeugdzorg.pdf
13 downloads
2005 We zijn kindonvriendelijk land’.doc
14 downloads
2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005.pdf
14 downloads
2005 Wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering Haags Kinderbeschermingsverdrag en Europese verordeni
14 downloads
2005 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
15 downloads
2005 William Schrikker Groep wil aanpassing Wet op de jeugdzorg.doc
15 downloads
2005 De uitvoering van STP en proefverlof door JJI ‘t Poortje, locatie Waterpoort en haar ketenpartn
19 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.DOC
18 downloads
1969122380001A[1].pdf
18 downloads
Advies-ACVZ-NR13-2005.pdf
14 downloads
Afscheidsrede.pdf
14 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2005.doc
15 downloads
Donderdag in Rondom tien dilemma’s van de jeugdzorg-5 oktober 2005.doc
15 downloads
Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
13 downloads
Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
14 downloads
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2005.doc
18 downloads
Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
18 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.pdf
16 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.txt
17 downloads
Ross wil geen oma als gezinscoach.doc
13 downloads
Jaarverslag_2005.docx
15 downloads
Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering.pdf
16 downloads
JEU 2005-02-09 Meerjarenplan jeugdzorg 2005-2008.pdf
15 downloads
Jeugdzorg_UithuisplaatsingNedZweden.pdf
97 downloads
Kamerstuk, 13 juni 2005 betreft Opnamestop William Schrikker Groep.doc
16 downloads
KST79694 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 22.pdf
15 downloads
KST80416 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 25.pdf
14 downloads
KST81156 Tweede Kamer,vergaderjaar 2004–2005,28 606,nr . 26.pdf
13 downloads
KST81839 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 27.pdf
16 downloads
KST82484 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 28.pdf
14 downloads
KST83162 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606 en 29 800 VI, nr. 29.pdf
17 downloads
LITERATUURLIJST_SOCIALE_ZEKERHEID_DEEL5.pdf
22 downloads
Mandaatbesluit Bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen.doc
13 downloads
nieuwsbriefokt2005.pdf
14 downloads
Onderzoek ambtelijke corruptie_kamervragen_2005.pdf
15 downloads
Opname stop WSG.doc
13 downloads
ONTWIKKELINGEN_IN_DE_JEUGDZORG.pdf
16 downloads
OSIEindrapport.pdf
19 downloads
persverklaring_wsg.pdf
14 downloads
rapportKinderenvanoudersmetverstandelijkebeperking12_1.pdf
16 downloads
Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
16 downloads
Rondom Tien Dilemma's in de jeugdzorg-6 oktober 2005.doc
13 downloads
uitspraak-cvt-12-05-ano.pdf
14 downloads
Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.doc
14 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
26 downloads
Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
16 downloads