Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Wetboek van Strafrecht
Artikel 279 Minderjarigen ontrekken aan het wettelijke gezag
1 Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
Baby Selena
2009 Ouders zetten rechtszaak om baby Selena voort.doc
9 downloads
2009 Pasgeboren baby Selena niet terug naar ouders.doc
7 downloads
2009 Rechter beslist over terugkeer baby.doc
10 downloads
BJZ medeplichtig aan kinderontvoering!.doc
7 downloads
2006 Internationale Kinderontvoering.pdf
25 downloads
2008 Jaarverslag2008 Kinderontvoeringen.pdf
7 downloads
Beleidsplan stichting kind ontvoerd 2014.pdf
6 downloads
Beslissing Haagse hof over terugkeer minderjarig kind naar Suriname.doc
8 downloads
Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2).doc
8 downloads
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION1.pdf
6 downloads
HAGUE CHILD ABDUCTION CONVENTION.pdf
7 downloads
Handreiking kinderontvoering nederlands v2.pdf
6 downloads
Hof beloont ontvoerende moeder.doc
8 downloads
Internationale Kinderontvoering.doc
9 downloads
Internationale kinderontvoering.pdf
6 downloads
Kinderontvoering Mushin, hoe zit het nu met je dochtertje Leila.doc
6 downloads
Meer kinderen ontvoerd door ouders.doc
7 downloads
Moeder duikt onder met dochters.doc
8 downloads
Ontvoering door jeugdzorg bij wet illegaal.doc
6 downloads
Ouderontvoering.pdf
7 downloads
Stel ontvoert kinderen uit instelling in Harderwijk.doc
8 downloads
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.pdf
8 downloads
Vader moet zoon aan grootouders geven.doc
6 downloads
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.pdf
8 downloads
Zo doortrapt zijn kinderlokkers.doc
8 downloads