Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2007
De werking van het kwaliteitssysteem bij de William 2007.pdf
PDF – 120.2 KB 13 downloads
Defrapport 10PK WSG 26 juni 2007.pdf
PDF – 145.1 KB 10 downloads
Laatste def rapport WSG versie 030507 2007.pdf
PDF – 120.2 KB 7 downloads
2009
Onderzoek Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen WSG 2009.pdf
PDF – 110.7 KB 9 downloads
Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen.pdf
PDF – 110.7 KB 9 downloads
2010
Onderzoek Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen 2010.pdf
PDF – 120.9 KB 7 downloads
2010 Pleitbezorging en probleemmeldingen bij de NVP Gelderland.doc
Word – 26.0 KB 7 downloads
2011
Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep 2011.pdf
PDF – 56.8 KB 7 downloads
2012
2012 Inspectie Brabantse instellingen handelden onvoldoende.doc
Word – 20.5 KB 6 downloads
Casusonderzoek inzake signalen van mogelijke kindermishandeling van een meisje in een pleeggezin.pdf
PDF – 350.7 KB 7 downloads
Intern onderzoek bij WSP en WSJ naar het handelen na signalen van kindermishandeling.pdf
PDF – 1.1 MB 10 downloads
2013
Artikel VK Jeugdzorgorganisatie onder verscherpt toezicht te veel risico voor pupillen.doc
Word – 50.5 KB 7 downloads
Blg 310512 Risicomanagement aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013 2014.pdf
PDF – 414.0 KB 15 downloads
Brief WSG Betreft Verscherpt toezicht risicomanagement.pdf
PDF – 155.0 KB 7 downloads
Brief portefeuillehouder jeugdzorg inzake verscherpt toezicht WSG 2013.pdf
PDF – 18.8 KB 8 downloads
Brief rapport Risicomanagement bij de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg WS
PDF – 36.7 KB 7 downloads
Onderzoek naar de toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg
PDF – 435.5 KB 7 downloads
Rapportage EO William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht 2013.doc
Word – 92.5 KB 9 downloads
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF – 64.3 KB 6 downloads
William Schrikker Groep ook in Limburg onder verscherpt toezicht.doc
Word – 34.5 KB 7 downloads
Affairre de Loot & Terebint
8.2 Brief WSG dd 30 01 2013.pdf
PDF – 769.8 KB 7 downloads
IGZ stelt William Schrikker Groep onder toezicht.doc
Word – 24.5 KB 7 downloads
Inspectie Jeugdzorg plaatst William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht.doc
Word – 26.5 KB 9 downloads
Inspectie Jeugdzorg publiceert rapport eindtoets verscherpt toezicht WSG.doc
Word – 26.0 KB 7 downloads
JeugdenCo 2 2014 Interview WSG Nelleke Hilhorst.pdf
PDF – 1.4 MB 8 downloads
Kst 31839 266 brief rapport van IJZ onderzoek WSG 2013.pdf
PDF – 41.5 KB 7 downloads
Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement 2013.pdf
PDF – 930.1 KB 7 downloads
Politie fluit Schrikker Groep terug 2012.doc
Word – 32.5 KB 7 downloads
Risico Management, aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013 2014.pdf
PDF – 412.7 KB 11 downloads
Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen.pdf
PDF – 120.9 KB 8 downloads
Toezicht WSG opgeheven.doc
Word – 28.5 KB 6 downloads
Verscherpt toezicht jeugdinstelling opgeheven.doc
Word – 32.5 KB 6 downloads
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF – 64.3 KB 7 downloads
William Schrikker Groep onder toezicht na De Loot.doc
Word – 110.5 KB 6 downloads
WSG onder verscherpt toezicht 2013.pdf
PDF – 70.7 KB 8 downloads
WSP onder verscherpt Toezicht teveel risico voor pupillen.doc
Word – 57.5 KB 6 downloads
2014
Eindrapportage «Zes jaar toezicht jeugdzorg plus»1 Vergaderjaar 2014–2015.pdf
PDF – 44.6 KB 7 downloads
Hertoets naar risicomanagement bij de William Schrikker Groep februari 2014.pdf
PDF – 232.5 KB 9 downloads
2014 Opmerkelijke advertentie William Schrikker Groep Kees de Kok.doc
Word – 21.5 KB 11 downloads
Zes jaar toezicht jeugdzorgPLUS oktober 2014.pdf
PDF – 869.9 KB 23 downloads