Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2007
PDF
De werking van het kwaliteitssysteem bij de William 2007.pdf
PDF [120.2 KB]
Download (3 downloads)
PDF
Defrapport 10PK WSG 26 juni 2007.pdf
PDF [145.1 KB]
Download (1 download)
PDF
Laatste def rapport WSG versie 030507 2007.pdf
PDF [120.2 KB]
Download (1 download)
2009
PDF
Onderzoek Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen WSG 2009.pdf
PDF [110.7 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen.pdf
PDF [110.7 KB]
Download (2 downloads)
2010
PDF
Onderzoek Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen 2010.pdf
PDF [120.9 KB]
Download (1 download)
Word
2010 Pleitbezorging en probleemmeldingen bij de NVP Gelderland.doc
Word [26.0 KB]
Download (1 download)
2011
PDF
Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep 2011.pdf
PDF [56.8 KB]
Download (0 downloads)
2012
Word
2012 Inspectie Brabantse instellingen handelden onvoldoende.doc
Word [20.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Casusonderzoek inzake signalen van mogelijke kindermishandeling van een meisje in een pleeggezin.pdf
PDF [350.7 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Intern onderzoek bij WSP en WSJ naar het handelen na signalen van kindermishandeling.pdf
PDF [1.1 MB]
Download (1 download)
2013
Word
Artikel VK Jeugdzorgorganisatie onder verscherpt toezicht te veel risico voor pupillen.doc
Word [50.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Blg 310512 Risicomanagement aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013 2014.pdf
PDF [414.0 KB]
Download (1 download)
PDF
Brief WSG Betreft Verscherpt toezicht risicomanagement.pdf
PDF [155.0 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Brief portefeuillehouder jeugdzorg inzake verscherpt toezicht WSG 2013.pdf
PDF [18.8 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Brief rapport Risicomanagement bij de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg WS
PDF [36.7 KB]
Download (1 download)
PDF
Onderzoek naar de toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg
PDF [435.5 KB]
Download (0 downloads)
Word
Rapportage EO William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht 2013.doc
Word [92.5 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF [64.3 KB]
Download (0 downloads)
Word
William Schrikker Groep ook in Limburg onder verscherpt toezicht.doc
Word [34.5 KB]
Download (0 downloads)
Affairre de Loot & Terebint
PDF
8.2 Brief WSG dd 30 01 2013.pdf
PDF [769.8 KB]
Download (0 downloads)
Word
IGZ stelt William Schrikker Groep onder toezicht.doc
Word [24.5 KB]
Download (1 download)
Word
Inspectie Jeugdzorg plaatst William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht.doc
Word [26.5 KB]
Download (2 downloads)
Word
Inspectie Jeugdzorg publiceert rapport eindtoets verscherpt toezicht WSG.doc
Word [26.0 KB]
Download (0 downloads)
PDF
JeugdenCo 2 2014 Interview WSG Nelleke Hilhorst.pdf
PDF [1.4 MB]
Download (0 downloads)
PDF
Kst 31839 266 brief rapport van IJZ onderzoek WSG 2013.pdf
PDF [41.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement 2013.pdf
PDF [930.1 KB]
Download (0 downloads)
Word
Politie fluit Schrikker Groep terug 2012.doc
Word [32.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Risico Management, aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013 2014.pdf
PDF [412.7 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen.pdf
PDF [120.9 KB]
Download (1 download)
Word
Toezicht WSG opgeheven.doc
Word [28.5 KB]
Download (0 downloads)
Word
Verscherpt toezicht jeugdinstelling opgeheven.doc
Word [32.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF [64.3 KB]
Download (0 downloads)
Word
William Schrikker Groep onder toezicht na De Loot.doc
Word [110.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
WSG onder verscherpt toezicht 2013.pdf
PDF [70.7 KB]
Download (0 downloads)
Word
WSP onder verscherpt Toezicht teveel risico voor pupillen.doc
Word [57.5 KB]
Download (0 downloads)
2014
PDF
Eindrapportage «Zes jaar toezicht jeugdzorg plus»1 Vergaderjaar 2014–2015.pdf
PDF [44.6 KB]
Download (1 download)
PDF
Hertoets naar risicomanagement bij de William Schrikker Groep februari 2014.pdf
PDF [232.5 KB]
Download (2 downloads)
Word
2014 Opmerkelijke advertentie William Schrikker Groep Kees de Kok.doc
Word [21.5 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Zes jaar toezicht jeugdzorgPLUS oktober 2014.pdf
PDF [869.9 KB]
Download (1 download)