Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
3 downloads
2007 2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
3 downloads
2007 2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
3 downloads
2007 2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
3 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 advies inzake concept wetsvoorstel Wet.pdf
3 downloads
2007 asset Brancherapport 2007.pdf
3 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
3 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
4 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
4 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
4 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer Vragen m.b.t. IBO Jeugdbeleid Evaluatie WJZ.doc
3 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
3 downloads
2007 Coalitieakkoord CDA PvdA CU gevolgen voor gemeenten.pdf
3 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
3 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) Carol van Nijnatten.doc
4 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
3 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
3 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
4 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
3 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
4 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
4 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
4 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
3 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
4 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
4 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
4 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
3 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 Inspectie Rapport De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
3 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
4 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
2 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
4 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
4 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
4 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
4 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
3 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
4 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
4 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
4 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori principes Hans Hopman.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
3 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
4 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
4 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij instellingen.doc
4 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
3 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
3 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
3 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
3 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
3 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
3 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
4 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
4 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
3 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
4 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
3 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
3 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
4 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
3 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
3 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
4 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
4 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
4 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
5 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
3 downloads
2007 SIS 3987 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
3 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
4 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
3 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs opleggingen te voorkómen.doc
4 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
3 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
3 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
4 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
3 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
4 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
3 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
3 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
4 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
3 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
4 downloads
20070514 verslag Rondetafelconf.pdf
8 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
6 downloads
5 vergleich nl.pdf
3 downloads
Beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
3 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
4 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
3 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
4 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
3 downloads
Jaap van Vliet Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie Proces0207.pdf
2 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
4 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
3 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
4 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
3 downloads
Samenwerkingsovereenkomst politie mogroep vroegsignalering[1].pdf
2 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
4 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
4 downloads
Rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
4 downloads
Risico en beschermende factoren voor recidive bij 12 minners met politiecontact en Raadscon.pdf
3 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
3 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
4 downloads
Convenanten
Concept Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
4 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
3 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
3 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
4 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
4 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
3 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
3 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
4 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
3 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
3 downloads
2007 2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
4 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie Initiatiefnota pleegzorg Gezin boven tehuis.doc
4 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
3 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
3 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
4 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
3 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
3 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
3 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
4 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
3 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
4 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
5 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
3 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
4 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
4 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
4 downloads