Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
32 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
29 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
33 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
42 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
31 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
29 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
30 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
37 downloads
2008 reflectie nav media.doc
49 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
30 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
31 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
25 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
27 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
30 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
27 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
27 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
31 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
27 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
45 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
36 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
27 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
29 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
28 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
27 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
31 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
37 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
29 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
26 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
27 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
31 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
28 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
31 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
29 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
30 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
27 downloads
asset.pdf
36 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
33 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
38 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
28 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
32 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
26 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
29 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
26 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
33 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
35 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
31 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
31 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
28 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
28 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
30 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
21 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
18 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
18 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
25 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
20 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
21 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
19 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
20 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
21 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
17 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
19 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
22 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
20 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
17 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
16 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
16 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
20 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
20 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
19 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
17 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
21 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
17 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
17 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
17 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
18 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
19 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
18 downloads