Joris Demmink en de Bureau's Jeugdzorg
Artikel van het Goede Nieuws  — 14-01-2014 12:10
Bureau De Kreek op bureaudekreek.nl is dus in de overtuiging gekomen dat de kinderbescherming gemanaged wordt door een club ambtelijke pedofielen in de publieke en semipublieke sector voorheen geleid door oud secretaris generaal mr. Joris Demmink van de VVD die ook van oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide beschuldigd wordt.
 
De ergernissen in verband met de jeugdzorg zijn dat het belerend iedereen de les leest en voor zichzelf de wet voor geen meter handhaaft. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is de kernbepaling van de WJZ. Daarin staan de tekens <> en <>. Blijkens de Memorie van Toelichting relateert de wetgever dit aan artikel 27 van het wetboek van Strafvordering. Bij elke debutant jurist wordt erin gehamerd dat artikel 27 Sv waarheidsvinding vereist om uithuisplaatsing op te mogen baseren. Alle rapporten bewijzen dat jeugdzorg medewerkers waarheidsvinding aan de welbekende laars lappen.
 
Een elitair clubje van ambtenaren, wetenschappers, juristen, advocaten en zelfs rechters en raadsheren ondersteunen met elkaar grootschalige kinderhandel ten titel van de jeugdzorg. Dat is geleid geweest door Joris Demmink als oud secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie want de Raad voor de Kinderbescherming is een dienst van dit ministerie. Het beeld wat ontstaat is dat binnen de instellingen van de jeugdzorg minderjarigen op grote schaal misbruikt en/of mishandeld worden. Kinderen die thuis geslagen worden, worden onder de hoede van de jeugdzorg tot vier keer meer geslagen bovendien wordt de jeugdzorg medewerker daarvoor betaald.
 
Genocide wordt ook gepleegd door de jeugdzorg. Kleinschalig. Althans dat blijkt uit het verhaal wat op MoslimVandaag staat over Jalal Sheikh Elias en zijn vrouw en kinderen: Leger des Heils betrokken bij bekering moslimkinderen. Dat imponeert als gedwongen bekering althans bekering onder dwanghoeden dus een vorm van strafbaar gestelde genocide in de zin van artikel 3 lid 1 sub e Wet Internationale Misdrijven.
 
Niet toevallig is het Leger Des Heils christelijk. Ook het CDA en de CU zijn christelijk. Zij begaan grootschalige genocide. Ook op islamieten. In Irak. Waarvan de Jalal Sheikh Elias gevlucht is ten gevolge van de illegale oorlog van de christelijke Bush, Balkenende en Blair; om op Nederlands grondgebied in handen te vallen van de lokale deelnemers aan de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam.
 
Zie ook:
Landelijke actie tegen kinderporno grootste vangst in Oost-Brabant.doc
433 downloads
Organisator sinterfeest blijkt pedofiel.doc
406 downloads
Pedofilienetwerken in hoogste kringen van de elite.doc
435 downloads
Pedojagers zijn zelf “ziek”.doc
434 downloads
Politie vindt dankzij Stegeman pc met kinderporno.doc
418 downloads