Zorgen rond Jeugdzorgzaken
NCRV Dokument De gezinsvoogd
Gepubliceerd op 26 feb. 2013
Maandag 11 maart 22.55 uur, Ned. 2 - De gezinsvoogd
'Allah zal jullie straffen!' zegt een woedende moeder wier oudste dochter uit huis wordt geplaatst. Ze zit scheldend op de achterbank van de auto naast haar zwijgende dochter. Gezinsvoogd Jeff Chapman voorin vertrekt geen spier en start de wagen. Enkele maanden later zit hij met dezelfde moeder bij de kinderrechter omdat hij ook haar twee jongste zoontjes uit huis wil plaatsen. Indringend portret van een gedreven en onorthodoxe voogd die het ene na het andere opvoedingsprobleem te lijf gaat. 'Brandjes blussen' zoals Chapman het noemt. Regie: Maria Mok en Meral Uslu.
 
Zie ook:
De macht van de gezinsvoogd
Gepubliceerd op 5 mrt. 2012
Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken, door ouders onder druk te zetten of te bedreigen of door een loopje te nemen met de waarheid? Wat kun je dan nog doen als ouder? Zijn gezinsvoogden wel voldoende toegerust voor hun zware taak? En is er wel voldoende controle op hun functioneren? In deze speciale uitzending van De Ombudsman vertellen vier (pleeg)moeders over hun slechte ervaringen met een gezinsvoogd.  http://ombudsman.vara.nl/media/87482 
1896 Pro Juventute - Basis van de gezinsvoogdij.doc
157 downloads
Beroepsprofiel gezinsvoogd.doc
173 downloads
DEF Eindrapport Nidos sept.2011.pdf
306 downloads
Gezinsvoogd zet rechter op het verkeerde been.doc
166 downloads
handboek Deltamethode voor de gezinsvoogdij.pdf
373 downloads
Niet uit de ouderlijke macht, gebruik dit ouders!.doc
178 downloads
Onttrekking bij gedeeld gezag en het Wetboek van Strafrecht.doc
172 downloads
Register van voogden 1760 - 1808.pdf
297 downloads
Stichting Vedivo.doc
169 downloads
Verschoven gezag methodisch werken in de voogdij.doc
164 downloads
Vrij onder Voogdij.pdf
168 downloads