Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
242 downloads
2007-2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
262 downloads
2007-2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
251 downloads
2007-2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
252 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
251 downloads
2007 advies inzake concept-wetsvoorstel Wet.pdf
252 downloads
2007 asset_Brancherapport_2007.pdf
255 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
246 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
250 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
250 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
250 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer - Vragen m.b.t. IBO-Jeugdbeleid-Evaluatie WJZ.doc
264 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
246 downloads
2007 Coalitieakkoord_CDA_PvdA_CU_gevolgen_voor_gemeenten.pdf
248 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
268 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) - Carol van Nijnatten.doc
249 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
253 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
283 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
236 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
261 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
262 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
247 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
240 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
253 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
255 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
244 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
331 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
260 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
257 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
257 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
249 downloads
2007 Inspectie Rapport - De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
251 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
281 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
259 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
242 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
257 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
282 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
249 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
249 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
244 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
243 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
240 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
249 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
246 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori-principes - Hans Hopman.doc
250 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
256 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
255 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
245 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
260 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
267 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
224 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij-instellingen.doc
188 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
190 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
186 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
181 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
183 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
203 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
215 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
189 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
181 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
196 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
186 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
189 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
241 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
184 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
200 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
189 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
183 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
181 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
186 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
184 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
180 downloads
2007 SIS_3987_Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
181 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
184 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
180 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs-opleggingen te voorkómen.doc
180 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
214 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
179 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
192 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
190 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk- Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
203 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
183 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
184 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
185 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
184 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
196 downloads
20070514_verslag_Rondetafelconf.pdf
204 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
178 downloads
5_vergleich_nl.pdf
189 downloads
beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
208 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
200 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
176 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
183 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
194 downloads
Jaap_van_Vliet_Van_algemene_hulpverlening_en_zorg_naar_justitie_Proces0207.pdf
200 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
178 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
176 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
185 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
193 downloads
samenwerkingsovereenkomst-politie---mogroep-vroegsignalering[1].pdf
190 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
183 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
193 downloads
rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
214 downloads
Risico- en beschermende factoren voor recidive bij 12-minners met politiecontact en Raadscon.pdf
186 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
179 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
206 downloads
Convenanten
Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
73 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
188 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
181 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
178 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
190 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
189 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin - Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
187 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
190 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
195 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
187 downloads
2007-2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
183 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie - Initiatiefnota pleegzorg_ Gezin boven tehuis.doc
186 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 - WSG Pleegzorg.doc
196 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
191 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
187 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
194 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
188 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
202 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
185 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
209 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
178 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
187 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
184 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
184 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
176 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
180 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb