2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
514 downloads
2007-2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
533 downloads
2007-2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
549 downloads
2007-2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
548 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
536 downloads
2007 advies inzake concept-wetsvoorstel Wet.pdf
544 downloads
2007 asset_Brancherapport_2007.pdf
530 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
524 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
524 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
527 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
516 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer - Vragen m.b.t. IBO-Jeugdbeleid-Evaluatie WJZ.doc
543 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
520 downloads
2007 Coalitieakkoord_CDA_PvdA_CU_gevolgen_voor_gemeenten.pdf
529 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
550 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) - Carol van Nijnatten.doc
529 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
540 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
554 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
509 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
545 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
544 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
536 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
525 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
526 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
536 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
544 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
658 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
537 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
521 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
532 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
524 downloads
2007 Inspectie Rapport - De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
530 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
560 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
538 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
516 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
542 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
576 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
556 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
539 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
523 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
523 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
532 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
533 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
546 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori-principes - Hans Hopman.doc
520 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
531 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
517 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
511 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
541 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
546 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
489 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij-instellingen.doc
445 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
444 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
435 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
425 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
452 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
458 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
471 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
435 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
447 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
468 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
441 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
453 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
510 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
441 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
451 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
453 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
421 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
422 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
432 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
427 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
424 downloads
2007 SIS_3987_Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
436 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
423 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
416 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs-opleggingen te voorkómen.doc
436 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
485 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
426 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
493 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
427 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk- Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
446 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
429 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
426 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
426 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
426 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
424 downloads
20070514_verslag_Rondetafelconf.pdf
442 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
423 downloads
5_vergleich_nl.pdf
453 downloads
beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
457 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
437 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
425 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
423 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
457 downloads
Jaap_van_Vliet_Van_algemene_hulpverlening_en_zorg_naar_justitie_Proces0207.pdf
441 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
424 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
431 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
437 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
434 downloads
samenwerkingsovereenkomst-politie---mogroep-vroegsignalering[1].pdf
437 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
446 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
432 downloads
rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
467 downloads
Risico- en beschermende factoren voor recidive bij 12-minners met politiecontact en Raadscon.pdf
435 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
416 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
448 downloads
Convenanten
Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
250 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
432 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
430 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
427 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
444 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
444 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin - Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
437 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
435 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
453 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
432 downloads
2007-2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
436 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie - Initiatiefnota pleegzorg_ Gezin boven tehuis.doc
433 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 - WSG Pleegzorg.doc
443 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
433 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
438 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
445 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
436 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
450 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
428 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
452 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
415 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
423 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
424 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
417 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
413 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
418 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb