2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
456 downloads
2007-2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
478 downloads
2007-2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
491 downloads
2007-2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
487 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
473 downloads
2007 advies inzake concept-wetsvoorstel Wet.pdf
486 downloads
2007 asset_Brancherapport_2007.pdf
472 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
469 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
466 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
472 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
457 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer - Vragen m.b.t. IBO-Jeugdbeleid-Evaluatie WJZ.doc
485 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
462 downloads
2007 Coalitieakkoord_CDA_PvdA_CU_gevolgen_voor_gemeenten.pdf
470 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
490 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) - Carol van Nijnatten.doc
470 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
477 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
497 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
451 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
490 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
489 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
478 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
465 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
469 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
479 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
473 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
601 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
479 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
467 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
475 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
466 downloads
2007 Inspectie Rapport - De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
470 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
504 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
477 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
461 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
480 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
509 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
495 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
481 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
468 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
467 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
471 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
468 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
488 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori-principes - Hans Hopman.doc
465 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
471 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
460 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
459 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
479 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
487 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
432 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij-instellingen.doc
390 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
395 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
382 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
372 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
400 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
407 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
421 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
382 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
391 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
407 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
391 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
399 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
458 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
384 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
398 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
399 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
372 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
368 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
376 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
373 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
373 downloads
2007 SIS_3987_Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
380 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
369 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
369 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs-opleggingen te voorkómen.doc
383 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
432 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
366 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
418 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
375 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk- Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
391 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
380 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
377 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
376 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
377 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
376 downloads
20070514_verslag_Rondetafelconf.pdf
388 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
368 downloads
5_vergleich_nl.pdf
397 downloads
beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
403 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
381 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
375 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
370 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
392 downloads
Jaap_van_Vliet_Van_algemene_hulpverlening_en_zorg_naar_justitie_Proces0207.pdf
390 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
372 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
375 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
389 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
382 downloads
samenwerkingsovereenkomst-politie---mogroep-vroegsignalering[1].pdf
384 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
396 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
378 downloads
rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
408 downloads
Risico- en beschermende factoren voor recidive bij 12-minners met politiecontact en Raadscon.pdf
373 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
363 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
391 downloads
Convenanten
Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
177 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
379 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
377 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
370 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
388 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
391 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin - Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
387 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
381 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
400 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
380 downloads
2007-2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
382 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie - Initiatiefnota pleegzorg_ Gezin boven tehuis.doc
383 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 - WSG Pleegzorg.doc
393 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
381 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
383 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
396 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
386 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
397 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
379 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
405 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
367 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
373 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
375 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
369 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
360 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
367 downloads