Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
281 downloads
2007-2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
298 downloads
2007-2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
292 downloads
2007-2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
293 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
289 downloads
2007 advies inzake concept-wetsvoorstel Wet.pdf
294 downloads
2007 asset_Brancherapport_2007.pdf
293 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
285 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
293 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
291 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
289 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer - Vragen m.b.t. IBO-Jeugdbeleid-Evaluatie WJZ.doc
301 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
286 downloads
2007 Coalitieakkoord_CDA_PvdA_CU_gevolgen_voor_gemeenten.pdf
286 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
310 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) - Carol van Nijnatten.doc
288 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
293 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
325 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
275 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
304 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
304 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
291 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
285 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
292 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
296 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
286 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
387 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
301 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
295 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
298 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
290 downloads
2007 Inspectie Rapport - De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
292 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
320 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
295 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
282 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
296 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
320 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
289 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
289 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
280 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
284 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
278 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
282 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
284 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori-principes - Hans Hopman.doc
287 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
290 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
293 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
279 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
300 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
305 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
255 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij-instellingen.doc
227 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
229 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
225 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
213 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
223 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
241 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
255 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
227 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
220 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
235 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
224 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
231 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
278 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
224 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
237 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
227 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
217 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
219 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
222 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
219 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
215 downloads
2007 SIS_3987_Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
220 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
221 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
214 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs-opleggingen te voorkómen.doc
223 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
250 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
210 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
231 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
224 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk- Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
238 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
224 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
220 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
221 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
219 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
230 downloads
20070514_verslag_Rondetafelconf.pdf
237 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
210 downloads
5_vergleich_nl.pdf
228 downloads
beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
243 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
234 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
212 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
220 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
233 downloads
Jaap_van_Vliet_Van_algemene_hulpverlening_en_zorg_naar_justitie_Proces0207.pdf
234 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
216 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
215 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
224 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
229 downloads
samenwerkingsovereenkomst-politie---mogroep-vroegsignalering[1].pdf
227 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
222 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
226 downloads
rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
246 downloads
Risico- en beschermende factoren voor recidive bij 12-minners met politiecontact en Raadscon.pdf
219 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
212 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
241 downloads
Convenanten
Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
85 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
225 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
216 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
219 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
226 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
225 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin - Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
227 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
224 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
237 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
223 downloads
2007-2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
220 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie - Initiatiefnota pleegzorg_ Gezin boven tehuis.doc
225 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 - WSG Pleegzorg.doc
231 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
227 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
223 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
232 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
227 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
236 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
224 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
252 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
212 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
224 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
225 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
221 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
210 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
214 downloads