2007
2007 Actieplan moet jeugdzorg professionaliseren.doc
425 downloads
2007-2008 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin.doc
444 downloads
2007-2008 Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
453 downloads
2007-2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVI.doc
450 downloads
2007 130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
441 downloads
2007 advies inzake concept-wetsvoorstel Wet.pdf
442 downloads
2007 asset_Brancherapport_2007.pdf
438 downloads
2007 Beleid jeugdzorg.doc
436 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 19 december 2007.doc
432 downloads
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin 28 november 2007.doc
433 downloads
2007 Beter Beschermd.doc
426 downloads
2007 Brief van VGN aan Tweede Kamer - Vragen m.b.t. IBO-Jeugdbeleid-Evaluatie WJZ.doc
448 downloads
2007 Bureau Jeugd Zorg kan toename niet aan.doc
427 downloads
2007 Coalitieakkoord_CDA_PvdA_CU_gevolgen_voor_gemeenten.pdf
438 downloads
2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf
455 downloads
2007 De perfecte jeugdzorg bestaat niet (opinie) - Carol van Nijnatten.doc
430 downloads
2007 De werking van het kwaliteitssysteem bij de WSG.pdf
446 downloads
2007 Deltaplan de lucht in! Grootschalige kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij v start bij de WSJ.doc
465 downloads
2007 Directeur Jeugdzorg Utrecht blijft geschorst.doc
416 downloads
2007 Embryodonatie is als adoptie v de geboorte en roept veel vragen op.doc
458 downloads
2007 Ervaringen met klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwen.doc
457 downloads
2007 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.doc
443 downloads
2007 Film over vluchtende rijschoolhouder.doc
432 downloads
2007 Forse groei aantal aanmeldingen bij Bureaus Jeugdzorg.doc
436 downloads
2007 Gebrek aan vroeghulp jaagt jeugdzorg op.doc
445 downloads
2007 GroenLinks wil spoeddebat wachtlijsten jeugdzorg.doc
434 downloads
2007 Iedere school hoort een klachtenreglement te hebben..doc
564 downloads
2007 Iedereen verdiende aan de baby's.doc
445 downloads
2007 'Ik ben er wel, maar ze zien me niet'.doc
432 downloads
2007 In de Jeugdzorg moet het kind centraal staan en niet de machtsvraag.doc
440 downloads
2007 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
433 downloads
2007 Inspectie Rapport - De werking vh kwaliteitssysteem bij de WSG.doc
436 downloads
2007 Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
471 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Bureau Jeugdzorg Utrecht.pdf
446 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Samenwerken in jeugdzorg blijft lastig.doc
428 downloads
2007 Jaarverslag 2007 Stichting Achter de Regenboog.pdf
450 downloads
2007 Jaarverslag 2007 van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, beter bekend als het .pd
473 downloads
2007 Jaarverslag IJZ 2007.pdf
453 downloads
2007 Jeugdwethouders mogen privacy van kind niet aan de laars lappen.doc
449 downloads
2007 jeugdzorg Kom volgend jaar maar langs.doc
433 downloads
2007 Jeugdzorg kende gezin dood jongetje.doc
432 downloads
2007 Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
432 downloads
2007 Jeugdzorg maakt Rouvoet harde verwijten.doc
432 downloads
2007 Jeugdzorg tegen plannen Cohen.doc
440 downloads
2007 Jeugdzorg volgens de Maori-principes - Hans Hopman.doc
431 downloads
2007 Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
439 downloads
2007 Jeugdzorg ziet niks in aanpak Cohen.doc
431 downloads
2007 Jeugdzorginstellingen horen de stem van de cliënt.doc
429 downloads
2007 Justitie is corrupt.doc
445 downloads
2007 Kamer kinddossier herzien.doc
452 downloads
2007 Kamer onderzoekt wachtlijsten jeugdzorg.doc
398 downloads
2007 Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voogdij-instellingen.doc
361 downloads
2007 'Kind moet weten wie ouder is'.doc
369 downloads
2007 Leger des Heils begint tijdelijk hulpoffensief in de jeugdzorg.doc
356 downloads
2007 LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
343 downloads
2007 LJN BB9101Weigering bijstand & vertegenwoordiging d e gemachtigde die geen advocaat, procu.do
361 downloads
2007 MOgroep pakt 'dubieuze'gastouderbureaus aan.doc
379 downloads
2007 NAAR EEN PERSPECTIEFVOLLE AANPAK VAN MULTIPROBLEEMGEZINNEN EN –BUURTEN IN DE STAD GRONINGEN.doc
387 downloads
2007 'Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt'.doc
353 downloads
2007 Onderzoek effectiviteit jeugdzorg nooit bewezen.doc
361 downloads
2007 OnderzoekJongerenwerk.pdf
376 downloads
2007 Ook misstanden bij legale adoptie.doc
358 downloads
2007 Organisatie jeugdzorg.doc
370 downloads
2007 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2007.doc
413 downloads
2007 Publicaties door M. Lever & M. Boertjes.doc
359 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
370 downloads
2007 Rechtbank weigert gemachtigde in kinderbeschermingszaak.doc
372 downloads
2007 Jeugdzorg Is extra geld wel de oplossing.DOC
344 downloads
2007 Rouvoet steekt miljoenen in verbetering jeugdzorg.doc
336 downloads
2007 Rutte in de fout met opsporing.doc
352 downloads
2007 'Scherper toezicht op adopties'.doc
350 downloads
2007 'Schande als dit waar is'.doc
340 downloads
2007 SIS_3987_Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007.doc
351 downloads
2007 Standpunt Rijksbegroting 2007.doc
344 downloads
2007 Sterke groei wachtlijst jeugdzorg.doc
342 downloads
2007 Van algemene hulpverlening en zorg naar justitie. Zijn tbs-opleggingen te voorkómen.doc
354 downloads
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007.pd
385 downloads
2007 Vaststelling vde begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII) vh jaar 2008.pdf
336 downloads
2007 Vergelijking van de Jeugdzorgsystemen.pdf
380 downloads
2007 Verslag schriftelijk overleg dd 10 juli 2007.pdf
351 downloads
2007 Voorbeurskrant Waalwijk- Hoofdsponsoren o.a. MEE.pdf
362 downloads
2007 Voortgangsrapportage jeugdzorg mei tm september 2007.doc
352 downloads
2007 Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor .do
348 downloads
2007 Wie redt suïcidale Sarah.doc
353 downloads
2007 'Wijzig financiering Limburgse jeugdzorg'.doc
350 downloads
2007 Winnaars Nationale Jeugdzorg Prijzen 2007 bekendgemaakt.doc
349 downloads
20070514_verslag_Rondetafelconf.pdf
360 downloads
2007 'Ze kunnen zomaar je eigen kind afpakken'.doc
340 downloads
5_vergleich_nl.pdf
368 downloads
beloningen interimmers jeugdzorg 2007 bron RTL.pdf
375 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2007.doc
355 downloads
De invoering van de kinderwetten in 1901.doc
346 downloads
Hulp kwetsbare jongeren onder vuur.doc
346 downloads
‘Internationale adoptie moet uitgebannen’.doc
356 downloads
Jaap_van_Vliet_Van_algemene_hulpverlening_en_zorg_naar_justitie_Proces0207.pdf
357 downloads
Jeugdzorg in het regeerakkoord 2007.doc
348 downloads
Jeugdzorg krijgt tuchtraad.doc
345 downloads
Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra.doc
358 downloads
Kamerstuk, 16 november 2007 Landelijk werkende (gezins) voog.doc
358 downloads
samenwerkingsovereenkomst-politie---mogroep-vroegsignalering[1].pdf
355 downloads
Kinderen en hun ouders.doc
366 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Clienten.doc
351 downloads
rapportcrisisinterventiespoedeisendehulp.pdf
381 downloads
Risico- en beschermende factoren voor recidive bij 12-minners met politiecontact en Raadscon.pdf
344 downloads
Uitvoeringsprogramma opgroeien 2007.doc
337 downloads
Wat lastig is lozen we.pdf
367 downloads
Convenanten
Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij.txt
136 downloads
2007 Convenant ‘Inpassing aanbod.pdf
345 downloads
Electrisch Kind dossiers (EKD)
Elektronisch kinddossier.doc
344 downloads
LJN BA7015 Ontwikkelde software EKD toegewezen aan Ordina.doc
342 downloads
LJNBB3~2 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.DOC
354 downloads
Jeugd & Gezin
2007 Besluitenlijst Jeugd en Gezin.doc
361 downloads
2007 Programma voor Jeugd en Gezin - Briefnr. 37, 16 november 2007.doc
356 downloads
Pleegzorg
2007 Geadopteerde voelt zich dubbel andersvan.doc
353 downloads
2007 Verbind adoptie nu met pleegzorg.doc
369 downloads
Kamerstuk, 7 december 2007 WSG Pleegzorg.doc
353 downloads
2007-2008 Vragen v lid Langkamp (SP) aan de minister v Jeugd en Gezin over de WS Pleegzorg.pdf
355 downloads
2007 CDA Tweede Kamerfractie - Initiatiefnota pleegzorg_ Gezin boven tehuis.doc
360 downloads
2007 Kamerstuk, 7 december 2007 - WSG Pleegzorg.doc
357 downloads
2007 Perikelen rond financiering Pleegzorg.doc
358 downloads
2007 Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind.doc
356 downloads
2007 Pleegkind in de kou.doc
367 downloads
2007 Pleegouders verzetten zich tegen terugplaatsing van meisje.doc
352 downloads
2007 Pleegwijzer William Schrikker Pleegzorg.pdf
364 downloads
2007 'Prima Pleegzorg' steekt Limburgse pleegzorg in nieuw jasje.doc
355 downloads
2007 Vormen van pleegzorg.doc
378 downloads
Wachtlijsten
2007 Cijfers wachtlijst jeugdzorg onbetrouwbaar.doc
343 downloads
2007 Rapport Wachtlijsten in de jeugdzorg 25 sept.pdf
344 downloads
2007 Wachttijden in jeugdzorg lopen weer op.doc
351 downloads
2007 LJN BB3984 Nieuwe aanbesteding Elektronisch Kind Dossier.doc
340 downloads
2007 'Wachtlijst jeugdzorg enorm gegroeid'.doc
331 downloads
2007 Wachtlijsten in de jeugdzorg, een analyse Rapport, 24 septem.doc
336 downloads