Omringd door zorg toch niet veilig + cd deelonderzoeken en bijlagen
seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen tot heden rapport commissie-Samson 8 oktober 2012
334 pagina's
Uitgeverij Boom
oktober 2012
 
Samenvatting
Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële jeugdzorginstelling of in een pleeggezin. Daar worden ze omringd door zorg. De overheid realiseert zich dat zij een extra verantwoordelijkheid voor deze kinderen heeft en dat deze veelal beschadigde kinderen een veilig thuis zouden moeten hebben.

In Omringd door zorg, toch niet veilig beschrijft de Commissie-Samson haar onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945-2010 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Hoe kan het gebeuren dat een groepsgenoot, groepsleider of pleegvader hen seksueel misbruikt? Hoe kan het dat op veel signalen niet of nauwelijks is gereageerd?

De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.
 
Recensie(s)
Rapport over seksueel misbruik onder uit huis geplaatste kinderen vanaf1945. Inopdracht van Rijksoverheid beantwoordt de commissie-Samson vier vragen: welke signalen gaven deze kinderen over seksueel misbruik, waren die bij de overheid bekend, hoe reageerde de overheid en hoe wordt tegenwoordig omgegaan met deze signalen? Het resultaat is een uniek rapport met bruikbare aanbevelingen en informatie voor veel verschillende sectoren. In het eerste gedeelte worden conclusies en aanbevelingen besproken, in gedeelte twee volgt een verantwoording van de werkwijze. Op een cd-rom achterin het boek bevindt zich voor het onderzoek interessant (deel)onderzoek, onder andere historisch overzicht jeugdzorg, prevalentie onderzoek seksueel misbruik in Nederlandse jeugdzorg (2008-2010), onderzoek naar politieregistratie en OM-afdoeningen. Er is op vergelijkbare wijze gewerkt als de commissie-Deetman (onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk) en er is materiaal uitgewisseld. Geschikt voor een brede groep professionals: historici, (jeugd)hulpverleners, politie, justitie, politici, ambtenaren en inspectie. H. Kok
 
Mijn Jeugd Vermoord
BOEK paperback
  • Formaat 145x210
  • 353 pagina's in zwart-wit, 8 pagina's in kleur.
  • ISBN: 9789081968904
  • Levertijd: 3-4 werkdagen
  • Prijs: € 23,50
Dit boek beschrijft het leven van een gewone vrouw met een ongewoon leven.  Willeke Meijer werd in 1959 geboren te Rotterdam en werd als meisje van 7 jaar door haar eigen moeder aan pedofielen verhuurd. Als tienermeisje van 16 jaar oud ging ze een relatie aan, die in een huwelijk resulteerde. Op 18 jarige leeftijd werd haar eerste dochtertje geboren. De relatie mondde uit in de arrestatie van de vader wegens seksueel misbruik van zijn eigen dochtertje. Na haar scheiding van deze man kwam ze in een  relatie terecht, die haar in een horrorverhaal van zeer ernstige en grove lichamelijke en seksuele mishandeling deed belanden. Tijdens deze relatie werd haar tweede dochtertje geboren. Maar ook deze relatie eindigde met de arrestatie van deze man na vermeend seksueel misbruik van zijn stiefdochtertje. Hierna kwam ze in een relatie terecht met een jongere man,  met wie ze ook trouwde, en die haar in een negatieve spiraal van drugsgebruik meetrok. Tijdens deze relatie leerde zij een vriend van de familie van haar man kennen. Deze oudere man wierp zich op als een begripvolle luisteraar, die open leek te staan voor al het levensleed, wat zij vanaf haar prille jeugdjaren had meegemaakt. Doch hij bleek te handelen uit eigenbelang en misbruikte het vertrouwen wat zij hem had gegeven door haar in een gewelddadige SM-relatie te trekken. Nadat de man zich ook aan haar dochtertje had vergrepen, was dat voor haar de druppel die de emmer deed overlopen. Ze kwam in een soort van roes terecht en heeft de man vermoord met hulp van een vriend van haar toenmalige echtgenoot. Na haar arrestatie werd ze veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Het boek beschrijft vervolgens de jaren van detentie, waarin zij na verloop van tijd het slachtoffer werd van de tunnelvisie van gevangenispersoneel en directieleden. Het werd een nachtmerrie waarbij ze op een gegeven moment werd gered door tussenkomst en inmenging van de toenmalig fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen, en de publicist en journalist Bert Voskuil. Het boek beschrijft tevens de relatie tussen haar en haar twee dochters waarvan ze zelf zegt, dat  "ze door haar daad en veroordeling niet enkel haar vrijheid maar ook haar twee dochters verloor". Het boek beschrijft  tevens enkele actuele zaken, die zich na haar detentie hebben afgespeeld. Waaronder de opvoeding van haar twee kleinkinderen, haar kunst en het verzoek van documentairemaakster Jessica Villerius om als hoofdpersoon te fungeren in een aflevering van een documentairereeks genaamd "Moordvrouwen". Deze werd op 9 mei 2011 door Net5 uitgezonden. Hierna verscheen ze enige malen in de publiciteit.  Zo verscheen er op 10 september 2011 in de bijlage "Vrouw" van de Telegraaf een interview met haar en werd ze door de NTR gevraagd om in de uitzendingen op 5 oktober 2011 en 21 maart 2012 van het toenmalige televisieprogramma "5op 2" te verschijnen. Vermeldenswaard is ook, dat er al in 1999 een documentaire is gemaakt over de ervaringen van Willeke Meijer tijdens haar detentieperiode, genaamd "Met voorbedachte rade".  Deze documentaire werd indertijd gemaakt door Christine v.d. Aar en Remco van Westerloo en door SBS6 en NET5 uitgezonden. Het boek  "Mijn Jeugd vermoord" is een aangrijpend levensverhaal van een vrouw wiens levenspad zeker niet over rozen is gegaan. Haar motivatie om dit op papier te zetten is, dat ze daarmee hoopt mensen de ogen te openen voor het leed wat kinderen en vrouwen kan worden aangedaan. En om mensen, die hiervan getuigen zijn, te motiveren omdaadwerkelijk in te grijpen of daders aan te geven. Zodat slachtoffers niet de fout maken, die zij zelf helaas wel heeft begaan op een dieptepunt in haar leven. Het boek is rijkelijk voorzien van foto's en fragmenten uit originele documenten. Een boek wat de moeite waard is om te lezen! 
Willeke Meijer.doc
544 downloads
Kinderbescherming en valkuilen 1
De maatregelen
 
Auteur: Onbekend
  • Nederlands
  • 105 pagina's
  • Servo Uitgeverij DTP
  • september 1999
Samenvatting
In dit boekje vindt u juridische informatie in kort bestek, en praktijktips, dus de gegevens waarvan mensen zeggen: als ik dat van tevoren geweten had!
Achterin staan de organisaties die zijn aangesloten bij het Platform SCJF. Belt u er een paar en informeert u welke steun op dat moment beschikbaar is. Doordat alle organisaties uitsluitend met vrijwilligers werken, variëren de mogelijkheden.
Wat elke organisatie altijd wel biedt, is een luisterend oor. Ook dat is belangrijk, want in contacten met de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen gaan mensen soms aan hun eigen gezond verstand twijfelen.
 
Recensie(s): NBD|Biblion recensie
Het Platform SCJF bestaat uit een aantal organisaties van kritische (groot)ouders en anderen die met de kinderbescherming in Nederland van doen hebben. In dit boek wordt ingegaan op de verschillende mogelijke maatregelen van kinderbescherming en de valkuilen die daarbij voor de betrokken ouders kunnen optreden. Aan bod komen onder andere de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsting, de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, de gezinsvoogdij-instelling, de rol van extern deskundigen, weglopen. De insteek is een kritische, omdat de schrijvers vinden dat de kinderbescherming veelal tegen het belang van de ouders in opereert. Het boek bevat dan ook vele tips voor betrokken ouders over hoe hiermee om te gaan (zoals: wees niet te openhartig, als u weet waar uw weggelopen kind verblijft, haal het dan direct weg), Sommige ouders zullen de geschetste situaties wellicht uit eigen ervaring herkennen, anderen zullen vinden dat de inhoud van dit boek sterk overtrokken is, ten nadele van de kinderbeschermings-instanties. Het boek is overigens uitgegeven met subsidie van Justitie en VWS.(Biblion recensie, Henk Verburg)
 
Zie ook:
Een jeugd vol zorg. Auteur Marsha.doc
542 downloads
Jongleur over de schreef.doc
525 downloads
Lichtpuntje - Lichtdraagster.doc
539 downloads
Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context.doc
538 downloads
Zorg om de jeugdzorg.doc
517 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb