Grondwet EU (GwEU)
Artikel 49. De Europese ombudsman
Een door het Europees Parlement gekozen Europese ombudsman neemt onder de bij de Grondwet bepaalde voorwaarden kennis van klachten betreffende gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie. Hij onderzoekt die klachten en brengt terzake verslag uit. De Europese ombudsman verricht zijn werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid.
http://www.wetboek-online.nl/wet/GwEU/49.html
16 december 1998 Klacht gedraging Kinderbescherming.pdf
394 downloads
11-04-2011Rapportnrr 2011113 klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen..pdf
385 downloads
11-04-2011 Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen.pdf
359 downloads
Jeugdzorg is gedragsgestoord.doc
384 downloads
Kinderombudsman.kindermishandeling.onderzoek.Gemeente.waardeloos.luihied.amateurisme.medewerkers.pdf
377 downloads
2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
390 downloads
Ombudsman 'Kwetsbare kinderen komen in de knel'.doc
357 downloads
Onderzoek Ombudsman naar politie-aanpak verdwenen kinderen.doc
374 downloads
Rapport 2011241 Betreft gedraging WSG.doc
358 downloads
Rapport 2011113 Klacht over het onvoldoende luisteren WSG.doc
380 downloads
Rapport Kinderombudsman onvolledig.doc
370 downloads
Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.pdf
368 downloads