Grondwet EU (GwEU)
Artikel 49. De Europese ombudsman
Een door het Europees Parlement gekozen Europese ombudsman neemt onder de bij de Grondwet bepaalde voorwaarden kennis van klachten betreffende gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie. Hij onderzoekt die klachten en brengt terzake verslag uit. De Europese ombudsman verricht zijn werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid.
http://www.wetboek-online.nl/wet/GwEU/49.html
16 december 1998 Klacht gedraging Kinderbescherming.pdf
451 downloads
11-04-2011Rapportnrr 2011113 klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen..pdf
441 downloads
11-04-2011 Rapport over een klacht over de William Schrikker Groep uit Diemen.pdf
415 downloads
Jeugdzorg is gedragsgestoord.doc
436 downloads
Kinderombudsman.kindermishandeling.onderzoek.Gemeente.waardeloos.luihied.amateurisme.medewerkers.pdf
438 downloads
2013.KOM008Isdezorggegrond.pdf
447 downloads
Ombudsman 'Kwetsbare kinderen komen in de knel'.doc
411 downloads
Onderzoek Ombudsman naar politie-aanpak verdwenen kinderen.doc
433 downloads
Rapport 2011241 Betreft gedraging WSG.doc
410 downloads
Rapport 2011113 Klacht over het onvoldoende luisteren WSG.doc
440 downloads
Rapport Kinderombudsman onvolledig.doc
420 downloads
Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.pdf
425 downloads