Ontslaggolf treft Limburgse jeugdzorg
 
De Limburgse instellingen in de jeugdzorg en -hulpverlening voorzien dat zij een groot deel van hun personeel moeten ontslaan. Honderden banen zullen verdwijnen. Dat blijkt uit een provinciebrede inventarisatie van de gevolgen van het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten, vanaf 2015.
 
Sommige instellingen vrezen zelfs voor hun voortbestaan als de gemeenten het plan doorzetten om meteen al in 2015, het overgangsjaar, 20 procent van hun budget af te halen. De verwachting is namelijk dat in de daaropvolgende jaren nog meer bezuinigingen volgen.

De korting op de financiering is volgens de gemeenten noodzakelijk om de bezuinigingen vanuit het Rijk op te vangen en geld vrij te kunnen maken voor de bouw van een nieuw stelsel voor de jeugdzorg.
De basis van dat nieuwe stelsel wordt een netwerk van jeugd- en gezinsteams dat in de directe omgeving van de jeugdigen en hun ouders hulp en ondersteuning gaat bieden. Op diverse plekken in Limburg wordt daarmee al geëxperimenteerd.

Door deze nieuwe manier van werken, wordt veel zorg en hulp voor jeugdigen, zoals die nu nog door professionele instellingen aangeboden wordt, overbodig. Het afstoten van personeel en het afwaarderen of verkopen van vastgoed zal daardoor waarschijnlijk onontkoombaar zijn voor veel zorgorganisaties. Een deel van het overtollige personeel zal waarschijnlijk wel opnieuw aan de slag kunnen in de beoogde wijk- en jeugdteams.

Uit de inventarisatie blijkt dat de huidige Limburgse zorginstellingen in totaal zeker twintig miljoen euro nodig hebben om de ontslagvergoedingen, omscholing en advocatenkosten te betalen die met de korting door de gemeenten en de inkrimping van hun diensten gepaard gaan.
 
Gepubliceerd op: 14.11.13 06:00
2007 WSG vertegenwoordigers aanwezig bij overleg JZ Limburg.doc
426 downloads
2008 JAARVERSLAG Noord Limburg 2008.doc
425 downloads
20131214 Dienstenboek2014 concept.pdf
436 downloads
BELEIDSPLAN2005-2008.pdf
435 downloads
Een op drie kinderen in bijzondere jeugdzorg jonger dan tien jaar.doc
417 downloads
Fasemodel ‘Stap voor Stap’.doc
443 downloads
Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Limburg.pdf
442 downloads
Onderzoek naar aanleiding van een melding van een calamiteit in Limburg.pdf
415 downloads