2007
De werking van het kwaliteitssysteem bij de William 2007.pdf
PDF – 120,2 KB 415 downloads
defrapport 10PK WSG 26 juni 2007.pdf
PDF – 145,1 KB 380 downloads
Laatste def rapport WSG versie 030507-2007.pdf
PDF – 120,2 KB 401 downloads
2009
Onderzoek Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen WSG 2009.pdf
PDF – 110,7 KB 405 downloads
Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen.pdf
PDF – 110,7 KB 382 downloads
2010
Onderzoek Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen 2010.pdf
PDF – 120,9 KB 411 downloads
2010 Pleitbezorging en probleemmeldingen bij de NVP Gelderland.doc
Word – 26,0 KB 383 downloads
2011
Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep 2011.pdf
PDF – 56,8 KB 407 downloads
2012
2012 Inspectie Brabantse instellingen handelden onvoldoende.doc
Word – 20,5 KB 414 downloads
Casusonderzoek inzake signalen van mogelijke kindermishandeling van een meisje in een pleeggezin.pdf
PDF – 350,7 KB 386 downloads
Intern onderzoek bij WSP en WSJ naar het handelen na signalen van kindermishandeling.pdf
PDF – 1,1 MB 428 downloads
2013
Artikel VK Jeugdzorgorganisatie onder verscherpt toezicht te veel risico voor pupillen.doc
Word – 50,5 KB 405 downloads
blg-310512 Risicomanagement - aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013-2014.pdf
PDF – 414,0 KB 439 downloads
Brief WSG Betreft Verscherpt toezicht risicomanagement.pdf
PDF – 155,0 KB 386 downloads
brief portefeuillehouder jeugdzorg inzake verscherpt toezicht WSG 2013.pdf
PDF – 18,8 KB 389 downloads
Brief rapport Risicomanagement bij de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg WS
PDF – 36,7 KB 390 downloads
Onderzoek naar de toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg
PDF – 435,5 KB 423 downloads
Rapportage EO William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht 2013.doc
Word – 92,5 KB 390 downloads
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF – 64,3 KB 400 downloads
William Schrikker Groep ook in Limburg onder verscherpt toezicht.doc
Word – 34,5 KB 405 downloads
Affairre de Loot & Terebint
8.2 Brief WSG dd 30-01-2013.pdf
PDF – 769,8 KB 386 downloads
IGZ stelt William Schrikker Groep onder toezicht.doc
Word – 24,5 KB 396 downloads
Inspectie Jeugdzorg plaatst William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht.doc
Word – 26,5 KB 383 downloads
Inspectie Jeugdzorg publiceert rapport eindtoets verscherpt toezicht WSG.doc
Word – 26,0 KB 379 downloads
JeugdenCo_2_2014_Interview_WSG_Nelleke_Hilhorst.pdf
PDF – 1,4 MB 398 downloads
kst-31839-266 brief rapport van IJZ onderzoek WSG 2013.pdf
PDF – 41,5 KB 418 downloads
Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement 2013.pdf
PDF – 930,1 KB 416 downloads
Politie fluit Schrikker Groep terug 2012.doc
Word – 32,5 KB 390 downloads
Risico Management, aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013-2014.pdf
PDF – 412,7 KB 410 downloads
Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen.pdf
PDF – 120,9 KB 393 downloads
Toezicht_WSG_opgeheven.doc
Word – 28,5 KB 379 downloads
Verscherpt toezicht jeugdinstelling opgeheven.doc
Word – 32,5 KB 384 downloads
Verscherpt toezicht WSG opgeheven.pdf
PDF – 64,3 KB 394 downloads
William Schrikker Groep onder toezicht na De Loot.doc
Word – 110,5 KB 394 downloads
WSG onder verscherpt toezicht 2013.pdf
PDF – 70,7 KB 385 downloads
WSP onder verscherpt Toezicht teveel risico voor pupillen.doc
Word – 57,5 KB 385 downloads
2014
eindrapportage «Zes jaar toezicht jeugdzorg plus»1 Vergaderjaar 2014–2015.pdf
PDF – 44,6 KB 402 downloads
Hertoets naar risicomanagement bij de William Schrikker Groep februari 2014.pdf
PDF – 232,5 KB 391 downloads
2014 Opmerkelijke advertentie William Schrikker Groep - Kees de Kok.doc
Word – 21,5 KB 385 downloads
Zes jaar toezicht jeugdzorgPLUS oktober 2014.pdf
PDF – 869,9 KB 472 downloads