‘De regen tegenhouden’ – Misstanden
Deze site, www.deregentegenhouden.nl ,gaat over Misstanden bij het Regionaal Expertise Centrum Flevoland REC-Flevoland, over Misstanden bij de Eduvier Onderwijsgroep de vroegere Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders OCIJ te Lelystad en Almere, over Misstanden bij de school ‘de Rede’ te Lelystad, over misstanden bij het Groenhorst College, over misstanden in het Onderwijs, over Misstanden in de Jeugdzorg, en over nog véél meer zaken …………………
 
Toen ik nog voor de klas stond schreef ik elke morgen de namen van de leerlingen op een A4-tje. In de loop van de dag noteerde ik wat goed ging, en wat beter kon. Het gebeurde dat de leerlingen begonnen te piepen: ‘Hij schrijft alles op, en vanavond vertelt ie het aan je ouders’. Ik legde de les stil, en vroeg aan hen wie hier nu eigenlijk wat opschreef. Het was toch echt hun verhaal. Ik schreef het slechts óp voor hen als een serviceverlening. Zij waren de eigenlijke schrijvers, niet ik! De leerlingen gaven mij gelijk, ze begrepen het, en we gingen weer aan de slag. En inderdaad ‘s avonds belde ik wel eens met ouders, maar dan had ik meestentijds goede dingen te vertellen over hun kinderen.Het verhaal van ‘De regen tegenhouden’ is niet verzonnen door ons! Wij hebben slechts opgeschreven wat we gezien en wat we gehoord hebben. Alles hebben we gecheckt, voordat wij het aan de site toevertrouwden. Eigenlijk hebben de Mariussen Sparreboom, de Peters Nooitgedagt, de Paul Gorters, de Marinussen van Dam, de Anja’s van Otten tot Holten, de Hylke’s van Dijk, de Jouke Mellema’s, de Annetten van Roetersen, de Broer Adema’s, en de Aart Reussing’s hun eigen verhaal hier neergelegd. Wij hebben het hier slechts voor hen ópgeschreven. Wij noemen ons zelf slechts schrijvers van teksten. Dat je je eigen verhaal niet horen wil, begrijpen wij. Maar waarom heb je het dan ‘verteld’ ……….
http://www.antroposofia.be/wordpress/de-regen-tegenhouden-misstanden/
_1230_visitatierapport_2009.pdf
395 downloads
1668_vrijwilligerswerk,jeugd,en sociale kwaliteit in Flevoland.pdf
416 downloads
Casusnderzoek naar aanleiding van een calamiteit in de provincie Flevoland.pdf
388 downloads
Jaardoc2012totaal-versie24-04-2013.pdf
397 downloads
hilhorst Geen helpzuch.doc
407 downloads
Jeugdzorg Flevoland - Chantal.doc
400 downloads
Jeugdzorg gedoogt seks met minderjarigen.doc
405 downloads
Kleine folder voor werving nieuwe leden definitieve versie (18 oktober 2010).doc
380 downloads
Moeder en dochters terecht na aanhouding.doc
404 downloads
nieuwsbrief 2010 clientenraad.doc
398 downloads
Vader slaat hulpverlener ziekenhuis inDit onderwerp is een duplicaat van een andere discussie..doc
405 downloads
Weer meer tereur van Jeugdzorg.doc
386 downloads
Weinig animo voor Turkse demonstratie tegen Jeugdzorg.doc
400 downloads