2005
1907106300004A[1].pdf
422 downloads
2005 samanthika_adoptieproblematiek.pdf
437 downloads
3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar 20052006.doc
408 downloads
28subsverordburjeugdzagglasd2005rr20041214.pdf
400 downloads
2005-2006 3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar.doc
398 downloads
2005-2006 Eindrapportage van de werkgroep.doc
393 downloads
2005-2006 Het kind en de rekening.pdf
394 downloads
2005-2006 IBO-rapport jeugdbeleid - Het kind en de rekening.pdf
389 downloads
2005 Aambieden rapportage meldweek jeugdzorg.pdf
410 downloads
2005 beleidsplan_2005.pdf
429 downloads
2005 Brief Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
414 downloads
2005 Bestuursprocedure tegen Raad v d Kinderbescherming (verzoekschrift) - Michael Volshow.doc
417 downloads
2005 Brief Donner Betreft opheffing opnamestop William Schrikker Groep.doc
410 downloads
2005 Brief Tanno Klijn.pdf
405 downloads
2005 Checklist - William schrikker Groep en de wet op Jeugdzorg.pdf
408 downloads
2005 Concept-Uitvoeringsprogramma opgroeien 2006.pdf
410 downloads
2005 DL0639_Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.pdf
408 downloads
2005 Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
426 downloads
2005 Eerste voortgangsrapportage 29 maart 2005.pdf
416 downloads
2005 'Geef toe dat wonderen niet bestaan bij jeugddetentie'.doc
428 downloads
2005 Geschokte reacties op rapport Inspectie jeugdzorg.doc
412 downloads
2005 Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
404 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie A.doc
408 downloads
2005 Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
403 downloads
2005 Jeugdzorg voor de toekomst.doc
408 downloads
2005 Jeugdzorgprofessional staat in de kou’.doc
403 downloads
2005 Kabinet maakt gesloten crisisopvang & behandeling binnen jeugdzorg mogelijk.pdf
434 downloads
2005 KinderbeschermingJeugdzorg.doc
405 downloads
2005 Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.doc
406 downloads
2005 maandelijkse rapportage BJZ NH n.a.v. Inspectierapport.pdf
383 downloads
2005 Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
414 downloads
2005 Nieuwsbrief Jeugdzorg 2005 Einde civielrechtelijke plaatsing.doc
410 downloads
2005 Notitie Problemen in de Amsterdamse jeugdzorg in relatie tot het ROA.doc
395 downloads
H15.pdf
423 downloads
2005 notitie_problemen_in_de_amsterdamse_jeugdzorg_irt_roa.pdf
418 downloads
2005 Onderzoek AMK Noord-Holland april 2005.doc
391 downloads
2005 Onderzoek stand v zaken afdelingen Jeugdbescherming Bureaus Jeugdzorg nav de motie Çörüz.doc
412 downloads
2005 Onderzoeksrappor ITB_Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.pdf
449 downloads
2005 Over professionalisering in de jeugdzorg.doc
400 downloads
2005 Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
399 downloads
2005 Pas op voor schijndeskundigen op internet.doc
402 downloads
2005 Pleegzorg (betreft opnamestop WSG).doc
411 downloads
2005 Pleegzorg gehandicapte kinderen in de problemen.doc
419 downloads
2005 Pleidooi voor aanpassing wet op de Jeugdzorg.doc
398 downloads
2005 Prevalentie-onderzoek licht verstandelijke beperkingen JJI, juni 2005.doc
407 downloads
2005 Preventieproject seksueel overschrijdend en gewelddadig gedr.doc
418 downloads
2005 PvdA_Jeugdzorg_voor_de_toekomst.pdf
399 downloads
2005 Rapport n a v het Thematisch Toezichtbezoek aan BBJZ N Holla.doc
412 downloads
2005 Rapport Thematisch Toezichtbezoek BJZ NH - 21 oktober 2005.doc
395 downloads
2005 reactie inzake de opnamestop die de WSS heeft ingesteld voor de pleegzorg.pdf
418 downloads
2005 Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
353 downloads
2005 Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
321 downloads
2005 Socialekaart zwerfjongeren Delft.pdf
356 downloads
2005 De trauma's van het pleegkind.doc
327 downloads
2005 Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.DOC
309 downloads
2005 VERNIETIGEND RAPPORT OVER JEUGDBESCHERMING.doc
311 downloads
2005 Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
315 downloads
2005 Wat gemeenten willen weten over bureau jeugdzorg.pdf
311 downloads
2005 We zijn kindonvriendelijk land’.doc
322 downloads
2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005.pdf
321 downloads
2005 Wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering Haags Kinderbeschermingsverdrag en Europese verordeni
311 downloads
2005 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
323 downloads
2005 William Schrikker Groep wil aanpassing Wet op de jeugdzorg.doc
313 downloads
2005 De uitvoering van STP en proefverlof door JJI ‘t Poortje, locatie Waterpoort en haar ketenpartn
316 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.DOC
323 downloads
1969122380001A[1].pdf
323 downloads
Advies-ACVZ-NR13-2005.pdf
321 downloads
Afscheidsrede.pdf
309 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2005.doc
305 downloads
Donderdag in Rondom tien dilemma’s van de jeugdzorg-5 oktober 2005.doc
290 downloads
Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
284 downloads
Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
310 downloads
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2005.doc
310 downloads
Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
306 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.pdf
306 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.txt
301 downloads
Ross wil geen oma als gezinscoach.doc
307 downloads
Jaarverslag_2005.docx
302 downloads
Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering.pdf
337 downloads
JEU 2005-02-09 Meerjarenplan jeugdzorg 2005-2008.pdf
303 downloads
Jeugdzorg_UithuisplaatsingNedZweden.pdf
410 downloads
Kamerstuk, 13 juni 2005 betreft Opnamestop William Schrikker Groep.doc
320 downloads
KST79694 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 22.pdf
297 downloads
KST80416 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 25.pdf
305 downloads
KST81156 Tweede Kamer,vergaderjaar 2004–2005,28 606,nr . 26.pdf
292 downloads
KST81839 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 27.pdf
286 downloads
KST82484 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 28.pdf
301 downloads
KST83162 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606 en 29 800 VI, nr. 29.pdf
294 downloads
LITERATUURLIJST_SOCIALE_ZEKERHEID_DEEL5.pdf
338 downloads
Mandaatbesluit Bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen.doc
289 downloads
nieuwsbriefokt2005.pdf
296 downloads
Onderzoek ambtelijke corruptie_kamervragen_2005.pdf
298 downloads
Opname stop WSG.doc
285 downloads
ONTWIKKELINGEN_IN_DE_JEUGDZORG.pdf
312 downloads
OSIEindrapport.pdf
303 downloads
persverklaring_wsg.pdf
296 downloads
rapportKinderenvanoudersmetverstandelijkebeperking12_1.pdf
361 downloads
Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
306 downloads
Rondom Tien Dilemma's in de jeugdzorg-6 oktober 2005.doc
311 downloads
uitspraak-cvt-12-05-ano.pdf
318 downloads
Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.doc
295 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
322 downloads
Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
296 downloads