Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2005
1907106300004A[1].pdf
193 downloads
2005 samanthika_adoptieproblematiek.pdf
199 downloads
3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar 20052006.doc
194 downloads
28subsverordburjeugdzagglasd2005rr20041214.pdf
190 downloads
2005-2006 3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar.doc
188 downloads
2005-2006 Eindrapportage van de werkgroep.doc
183 downloads
2005-2006 Het kind en de rekening.pdf
189 downloads
2005-2006 IBO-rapport jeugdbeleid - Het kind en de rekening.pdf
187 downloads
2005 Aambieden rapportage meldweek jeugdzorg.pdf
190 downloads
2005 beleidsplan_2005.pdf
200 downloads
2005 Brief Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
197 downloads
2005 Bestuursprocedure tegen Raad v d Kinderbescherming (verzoekschrift) - Michael Volshow.doc
198 downloads
2005 Brief Donner Betreft opheffing opnamestop William Schrikker Groep.doc
191 downloads
2005 Brief Tanno Klijn.pdf
184 downloads
2005 Checklist - William schrikker Groep en de wet op Jeugdzorg.pdf
199 downloads
2005 Concept-Uitvoeringsprogramma opgroeien 2006.pdf
203 downloads
2005 DL0639_Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.pdf
198 downloads
2005 Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
204 downloads
2005 Eerste voortgangsrapportage 29 maart 2005.pdf
198 downloads
2005 'Geef toe dat wonderen niet bestaan bij jeugddetentie'.doc
191 downloads
2005 Geschokte reacties op rapport Inspectie jeugdzorg.doc
196 downloads
2005 Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
183 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie A.doc
193 downloads
2005 Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
203 downloads
2005 Jeugdzorg voor de toekomst.doc
189 downloads
2005 Jeugdzorgprofessional staat in de kou’.doc
180 downloads
2005 Kabinet maakt gesloten crisisopvang & behandeling binnen jeugdzorg mogelijk.pdf
198 downloads
2005 KinderbeschermingJeugdzorg.doc
197 downloads
2005 Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.doc
196 downloads
2005 maandelijkse rapportage BJZ NH n.a.v. Inspectierapport.pdf
176 downloads
2005 Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
192 downloads
2005 Nieuwsbrief Jeugdzorg 2005 Einde civielrechtelijke plaatsing.doc
192 downloads
2005 Notitie Problemen in de Amsterdamse jeugdzorg in relatie tot het ROA.doc
182 downloads
H15.pdf
206 downloads
2005 notitie_problemen_in_de_amsterdamse_jeugdzorg_irt_roa.pdf
206 downloads
2005 Onderzoek AMK Noord-Holland april 2005.doc
181 downloads
2005 Onderzoek stand v zaken afdelingen Jeugdbescherming Bureaus Jeugdzorg nav de motie Çörüz.doc
192 downloads
2005 Onderzoeksrappor ITB_Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.pdf
208 downloads
2005 Over professionalisering in de jeugdzorg.doc
186 downloads
2005 Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
194 downloads
2005 Pas op voor schijndeskundigen op internet.doc
194 downloads
2005 Pleegzorg (betreft opnamestop WSG).doc
193 downloads
2005 Pleegzorg gehandicapte kinderen in de problemen.doc
197 downloads
2005 Pleidooi voor aanpassing wet op de Jeugdzorg.doc
192 downloads
2005 Prevalentie-onderzoek licht verstandelijke beperkingen JJI, juni 2005.doc
190 downloads
2005 Preventieproject seksueel overschrijdend en gewelddadig gedr.doc
202 downloads
2005 PvdA_Jeugdzorg_voor_de_toekomst.pdf
187 downloads
2005 Rapport n a v het Thematisch Toezichtbezoek aan BBJZ N Holla.doc
205 downloads
2005 Rapport Thematisch Toezichtbezoek BJZ NH - 21 oktober 2005.doc
197 downloads
2005 reactie inzake de opnamestop die de WSS heeft ingesteld voor de pleegzorg.pdf
195 downloads
2005 Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
151 downloads
2005 Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
124 downloads
2005 Socialekaart zwerfjongeren Delft.pdf
163 downloads
2005 De trauma's van het pleegkind.doc
131 downloads
2005 Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.DOC
128 downloads
2005 VERNIETIGEND RAPPORT OVER JEUGDBESCHERMING.doc
129 downloads
2005 Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
127 downloads
2005 Wat gemeenten willen weten over bureau jeugdzorg.pdf
127 downloads
2005 We zijn kindonvriendelijk land’.doc
125 downloads
2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005.pdf
132 downloads
2005 Wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering Haags Kinderbeschermingsverdrag en Europese verordeni
126 downloads
2005 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
127 downloads
2005 William Schrikker Groep wil aanpassing Wet op de jeugdzorg.doc
129 downloads
2005 De uitvoering van STP en proefverlof door JJI ‘t Poortje, locatie Waterpoort en haar ketenpartn
129 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.DOC
133 downloads
1969122380001A[1].pdf
130 downloads
Advies-ACVZ-NR13-2005.pdf
123 downloads
Afscheidsrede.pdf
124 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2005.doc
125 downloads
Donderdag in Rondom tien dilemma’s van de jeugdzorg-5 oktober 2005.doc
119 downloads
Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
121 downloads
Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
129 downloads
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2005.doc
127 downloads
Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
129 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.pdf
127 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.txt
122 downloads
Ross wil geen oma als gezinscoach.doc
124 downloads
Jaarverslag_2005.docx
129 downloads
Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering.pdf
154 downloads
JEU 2005-02-09 Meerjarenplan jeugdzorg 2005-2008.pdf
124 downloads
Jeugdzorg_UithuisplaatsingNedZweden.pdf
239 downloads
Kamerstuk, 13 juni 2005 betreft Opnamestop William Schrikker Groep.doc
138 downloads
KST79694 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 22.pdf
120 downloads
KST80416 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 25.pdf
123 downloads
KST81156 Tweede Kamer,vergaderjaar 2004–2005,28 606,nr . 26.pdf
121 downloads
KST81839 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 27.pdf
118 downloads
KST82484 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 28.pdf
121 downloads
KST83162 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606 en 29 800 VI, nr. 29.pdf
125 downloads
LITERATUURLIJST_SOCIALE_ZEKERHEID_DEEL5.pdf
143 downloads
Mandaatbesluit Bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen.doc
123 downloads
nieuwsbriefokt2005.pdf
123 downloads
Onderzoek ambtelijke corruptie_kamervragen_2005.pdf
122 downloads
Opname stop WSG.doc
121 downloads
ONTWIKKELINGEN_IN_DE_JEUGDZORG.pdf
127 downloads
OSIEindrapport.pdf
131 downloads
persverklaring_wsg.pdf
116 downloads
rapportKinderenvanoudersmetverstandelijkebeperking12_1.pdf
150 downloads
Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
124 downloads
Rondom Tien Dilemma's in de jeugdzorg-6 oktober 2005.doc
130 downloads
uitspraak-cvt-12-05-ano.pdf
141 downloads
Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.doc
123 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
140 downloads
Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
124 downloads