2005
1907106300004A[1].pdf
455 downloads
2005 samanthika_adoptieproblematiek.pdf
490 downloads
3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar 20052006.doc
435 downloads
28subsverordburjeugdzagglasd2005rr20041214.pdf
429 downloads
2005-2006 3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar.doc
428 downloads
2005-2006 Eindrapportage van de werkgroep.doc
433 downloads
2005-2006 Het kind en de rekening.pdf
422 downloads
2005-2006 IBO-rapport jeugdbeleid - Het kind en de rekening.pdf
416 downloads
2005 Aambieden rapportage meldweek jeugdzorg.pdf
438 downloads
2005 beleidsplan_2005.pdf
459 downloads
2005 Brief Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
443 downloads
2005 Bestuursprocedure tegen Raad v d Kinderbescherming (verzoekschrift) - Michael Volshow.doc
445 downloads
2005 Brief Donner Betreft opheffing opnamestop William Schrikker Groep.doc
435 downloads
2005 Brief Tanno Klijn.pdf
440 downloads
2005 Checklist - William schrikker Groep en de wet op Jeugdzorg.pdf
442 downloads
2005 Concept-Uitvoeringsprogramma opgroeien 2006.pdf
442 downloads
2005 DL0639_Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.pdf
438 downloads
2005 Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
460 downloads
2005 Eerste voortgangsrapportage 29 maart 2005.pdf
445 downloads
2005 'Geef toe dat wonderen niet bestaan bij jeugddetentie'.doc
457 downloads
2005 Geschokte reacties op rapport Inspectie jeugdzorg.doc
445 downloads
2005 Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
434 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie A.doc
435 downloads
2005 Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
430 downloads
2005 Jeugdzorg voor de toekomst.doc
444 downloads
2005 Jeugdzorgprofessional staat in de kou’.doc
432 downloads
2005 Kabinet maakt gesloten crisisopvang & behandeling binnen jeugdzorg mogelijk.pdf
466 downloads
2005 KinderbeschermingJeugdzorg.doc
437 downloads
2005 Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.doc
436 downloads
2005 maandelijkse rapportage BJZ NH n.a.v. Inspectierapport.pdf
413 downloads
2005 Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
447 downloads
2005 Nieuwsbrief Jeugdzorg 2005 Einde civielrechtelijke plaatsing.doc
439 downloads
2005 Notitie Problemen in de Amsterdamse jeugdzorg in relatie tot het ROA.doc
427 downloads
H15.pdf
450 downloads
2005 notitie_problemen_in_de_amsterdamse_jeugdzorg_irt_roa.pdf
449 downloads
2005 Onderzoek AMK Noord-Holland april 2005.doc
421 downloads
2005 Onderzoek stand v zaken afdelingen Jeugdbescherming Bureaus Jeugdzorg nav de motie Çörüz.doc
437 downloads
2005 Onderzoeksrappor ITB_Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.pdf
501 downloads
2005 Over professionalisering in de jeugdzorg.doc
427 downloads
2005 Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
430 downloads
2005 Pas op voor schijndeskundigen op internet.doc
439 downloads
2005 Pleegzorg (betreft opnamestop WSG).doc
436 downloads
2005 Pleegzorg gehandicapte kinderen in de problemen.doc
448 downloads
2005 Pleidooi voor aanpassing wet op de Jeugdzorg.doc
433 downloads
2005 Prevalentie-onderzoek licht verstandelijke beperkingen JJI, juni 2005.doc
435 downloads
2005 Preventieproject seksueel overschrijdend en gewelddadig gedr.doc
446 downloads
2005 PvdA_Jeugdzorg_voor_de_toekomst.pdf
426 downloads
2005 Rapport n a v het Thematisch Toezichtbezoek aan BBJZ N Holla.doc
442 downloads
2005 Rapport Thematisch Toezichtbezoek BJZ NH - 21 oktober 2005.doc
423 downloads
2005 reactie inzake de opnamestop die de WSS heeft ingesteld voor de pleegzorg.pdf
446 downloads
2005 Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
380 downloads
2005 Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
347 downloads
2005 Socialekaart zwerfjongeren Delft.pdf
383 downloads
2005 De trauma's van het pleegkind.doc
352 downloads
2005 Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.DOC
334 downloads
2005 VERNIETIGEND RAPPORT OVER JEUGDBESCHERMING.doc
338 downloads
2005 Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
340 downloads
2005 Wat gemeenten willen weten over bureau jeugdzorg.pdf
339 downloads
2005 We zijn kindonvriendelijk land’.doc
357 downloads
2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005.pdf
348 downloads
2005 Wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering Haags Kinderbeschermingsverdrag en Europese verordeni
347 downloads
2005 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
351 downloads
2005 William Schrikker Groep wil aanpassing Wet op de jeugdzorg.doc
338 downloads
2005 De uitvoering van STP en proefverlof door JJI ‘t Poortje, locatie Waterpoort en haar ketenpartn
340 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.DOC
345 downloads
1969122380001A[1].pdf
349 downloads
Advies-ACVZ-NR13-2005.pdf
349 downloads
Afscheidsrede.pdf
338 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2005.doc
336 downloads
Donderdag in Rondom tien dilemma’s van de jeugdzorg-5 oktober 2005.doc
315 downloads
Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
310 downloads
Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
337 downloads
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2005.doc
335 downloads
Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
336 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.pdf
332 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.txt
329 downloads
Ross wil geen oma als gezinscoach.doc
333 downloads
Jaarverslag_2005.docx
330 downloads
Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering.pdf
367 downloads
JEU 2005-02-09 Meerjarenplan jeugdzorg 2005-2008.pdf
329 downloads
Jeugdzorg_UithuisplaatsingNedZweden.pdf
444 downloads
Kamerstuk, 13 juni 2005 betreft Opnamestop William Schrikker Groep.doc
358 downloads
KST79694 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 22.pdf
324 downloads
KST80416 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 25.pdf
336 downloads
KST81156 Tweede Kamer,vergaderjaar 2004–2005,28 606,nr . 26.pdf
319 downloads
KST81839 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 27.pdf
319 downloads
KST82484 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 28.pdf
326 downloads
KST83162 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606 en 29 800 VI, nr. 29.pdf
323 downloads
LITERATUURLIJST_SOCIALE_ZEKERHEID_DEEL5.pdf
361 downloads
Mandaatbesluit Bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen.doc
318 downloads
nieuwsbriefokt2005.pdf
323 downloads
Onderzoek ambtelijke corruptie_kamervragen_2005.pdf
326 downloads
Opname stop WSG.doc
312 downloads
ONTWIKKELINGEN_IN_DE_JEUGDZORG.pdf
340 downloads
OSIEindrapport.pdf
334 downloads
persverklaring_wsg.pdf
320 downloads
rapportKinderenvanoudersmetverstandelijkebeperking12_1.pdf
406 downloads
Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
335 downloads
Rondom Tien Dilemma's in de jeugdzorg-6 oktober 2005.doc
337 downloads
uitspraak-cvt-12-05-ano.pdf
343 downloads
Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.doc
323 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
349 downloads
Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
321 downloads