2005
1907106300004A[1].pdf
508 downloads
2005 samanthika_adoptieproblematiek.pdf
550 downloads
3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar 20052006.doc
489 downloads
28subsverordburjeugdzagglasd2005rr20041214.pdf
483 downloads
2005-2006 3e Voortgangsbericht Jeugdzorg vergaderjaar.doc
475 downloads
2005-2006 Eindrapportage van de werkgroep.doc
484 downloads
2005-2006 Het kind en de rekening.pdf
474 downloads
2005-2006 IBO-rapport jeugdbeleid - Het kind en de rekening.pdf
471 downloads
2005 Aambieden rapportage meldweek jeugdzorg.pdf
494 downloads
2005 beleidsplan_2005.pdf
511 downloads
2005 Brief Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
494 downloads
2005 Bestuursprocedure tegen Raad v d Kinderbescherming (verzoekschrift) - Michael Volshow.doc
499 downloads
2005 Brief Donner Betreft opheffing opnamestop William Schrikker Groep.doc
486 downloads
2005 Brief Tanno Klijn.pdf
498 downloads
2005 Checklist - William schrikker Groep en de wet op Jeugdzorg.pdf
496 downloads
2005 Concept-Uitvoeringsprogramma opgroeien 2006.pdf
501 downloads
2005 DL0639_Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.pdf
494 downloads
2005 Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
510 downloads
2005 Eerste voortgangsrapportage 29 maart 2005.pdf
503 downloads
2005 'Geef toe dat wonderen niet bestaan bij jeugddetentie'.doc
506 downloads
2005 Geschokte reacties op rapport Inspectie jeugdzorg.doc
490 downloads
2005 Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
486 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie A.doc
486 downloads
2005 Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
481 downloads
2005 Jeugdzorg voor de toekomst.doc
496 downloads
2005 Jeugdzorgprofessional staat in de kou’.doc
481 downloads
2005 Kabinet maakt gesloten crisisopvang & behandeling binnen jeugdzorg mogelijk.pdf
520 downloads
2005 KinderbeschermingJeugdzorg.doc
491 downloads
2005 Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.doc
488 downloads
2005 maandelijkse rapportage BJZ NH n.a.v. Inspectierapport.pdf
465 downloads
2005 Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
507 downloads
2005 Nieuwsbrief Jeugdzorg 2005 Einde civielrechtelijke plaatsing.doc
493 downloads
2005 Notitie Problemen in de Amsterdamse jeugdzorg in relatie tot het ROA.doc
479 downloads
H15.pdf
504 downloads
2005 notitie_problemen_in_de_amsterdamse_jeugdzorg_irt_roa.pdf
503 downloads
2005 Onderzoek AMK Noord-Holland april 2005.doc
475 downloads
2005 Onderzoek stand v zaken afdelingen Jeugdbescherming Bureaus Jeugdzorg nav de motie Çörüz.doc
485 downloads
2005 Onderzoeksrappor ITB_Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.pdf
568 downloads
2005 Over professionalisering in de jeugdzorg.doc
489 downloads
2005 Overcapaciteit pleegzorg WSG.pdf
488 downloads
2005 Pas op voor schijndeskundigen op internet.doc
490 downloads
2005 Pleegzorg (betreft opnamestop WSG).doc
492 downloads
2005 Pleegzorg gehandicapte kinderen in de problemen.doc
504 downloads
2005 Pleidooi voor aanpassing wet op de Jeugdzorg.doc
485 downloads
2005 Prevalentie-onderzoek licht verstandelijke beperkingen JJI, juni 2005.doc
489 downloads
2005 Preventieproject seksueel overschrijdend en gewelddadig gedr.doc
495 downloads
2005 PvdA_Jeugdzorg_voor_de_toekomst.pdf
482 downloads
2005 Rapport n a v het Thematisch Toezichtbezoek aan BBJZ N Holla.doc
494 downloads
2005 Rapport Thematisch Toezichtbezoek BJZ NH - 21 oktober 2005.doc
473 downloads
2005 reactie inzake de opnamestop die de WSS heeft ingesteld voor de pleegzorg.pdf
500 downloads
2005 Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
427 downloads
2005 Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
394 downloads
2005 Socialekaart zwerfjongeren Delft.pdf
434 downloads
2005 De trauma's van het pleegkind.doc
402 downloads
2005 Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.DOC
382 downloads
2005 VERNIETIGEND RAPPORT OVER JEUGDBESCHERMING.doc
386 downloads
2005 Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
390 downloads
2005 Wat gemeenten willen weten over bureau jeugdzorg.pdf
386 downloads
2005 We zijn kindonvriendelijk land’.doc
415 downloads
2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005.pdf
400 downloads
2005 Wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering Haags Kinderbeschermingsverdrag en Europese verordeni
395 downloads
2005 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
404 downloads
2005 William Schrikker Groep wil aanpassing Wet op de jeugdzorg.doc
386 downloads
2005 De uitvoering van STP en proefverlof door JJI ‘t Poortje, locatie Waterpoort en haar ketenpartn
389 downloads
2005 Inhoudelijk Jaarverslag 2005 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.DOC
396 downloads
1969122380001A[1].pdf
399 downloads
Advies-ACVZ-NR13-2005.pdf
398 downloads
Afscheidsrede.pdf
390 downloads
BMJ Nieuwsbrief oktober 2005.doc
387 downloads
Donderdag in Rondom tien dilemma’s van de jeugdzorg-5 oktober 2005.doc
361 downloads
Een onderzoek naar financiële geldstromen in de jeugdzorg.doc
352 downloads
Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier.doc
382 downloads
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2005.doc
385 downloads
Jaarverslag 2005 BJAA.pdf
380 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.pdf
382 downloads
Jaarverslag%20BJAA%202005.txt
377 downloads
Ross wil geen oma als gezinscoach.doc
375 downloads
Jaarverslag_2005.docx
372 downloads
Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering.pdf
414 downloads
JEU 2005-02-09 Meerjarenplan jeugdzorg 2005-2008.pdf
379 downloads
Jeugdzorg_UithuisplaatsingNedZweden.pdf
494 downloads
Kamerstuk, 13 juni 2005 betreft Opnamestop William Schrikker Groep.doc
406 downloads
KST79694 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 22.pdf
367 downloads
KST80416 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 25.pdf
380 downloads
KST81156 Tweede Kamer,vergaderjaar 2004–2005,28 606,nr . 26.pdf
368 downloads
KST81839 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 27.pdf
368 downloads
KST82484 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606, nr. 28.pdf
375 downloads
KST83162 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 28 606 en 29 800 VI, nr. 29.pdf
372 downloads
LITERATUURLIJST_SOCIALE_ZEKERHEID_DEEL5.pdf
407 downloads
Mandaatbesluit Bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen.doc
367 downloads
nieuwsbriefokt2005.pdf
373 downloads
Onderzoek ambtelijke corruptie_kamervragen_2005.pdf
376 downloads
Opname stop WSG.doc
356 downloads
ONTWIKKELINGEN_IN_DE_JEUGDZORG.pdf
384 downloads
OSIEindrapport.pdf
386 downloads
persverklaring_wsg.pdf
367 downloads
rapportKinderenvanoudersmetverstandelijkebeperking12_1.pdf
458 downloads
Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.doc
378 downloads
Rondom Tien Dilemma's in de jeugdzorg-6 oktober 2005.doc
382 downloads
uitspraak-cvt-12-05-ano.pdf
396 downloads
Veertig miljoen euro per jaar extra voor jeugdzorg.doc
370 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
394 downloads
Voortgangsrapportage jeugdzorg 2005.doc
372 downloads