1900
1900 vaderlijke voogdij.doc
427 downloads
1912 - Regeling en wijziging van het hooger, middelbaar en lager onderwijs.pdf
429 downloads
Coumou__H._-_Sociale_pedagogiek_in_Nederland_1900-1950.pdf
465 downloads
Gespeeld-in-een-tijdsbeeld.pdf
439 downloads
Handelingen Tweede Kamer 1899-1900 17 mei 1900.doc
433 downloads
Kamerstuk Tweede Kamer 1899-1900 kamerstuknummer 216 ondernummer 1.doc
459 downloads
Liefde is plichtsbesef, de Kinderbescherming rond 1900.pdf
431 downloads
ijzerenvuistzachtehand.pdf
474 downloads
VERSLAG VAN DEN STAAT DER HOOGE, MIDDELBARE EN LAGERE SCHOLEN IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OVER
450 downloads