Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Wetboek van Strafrecht
Artikel 279 Minderjarigen ontrekken aan het wettelijke gezag
1 Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
Baby Selena
2009 Ouders zetten rechtszaak om baby Selena voort.doc
174 downloads
2009 Pasgeboren baby Selena niet terug naar ouders.doc
161 downloads
2009 Rechter beslist over terugkeer baby.doc
180 downloads
BJZ medeplichtig aan kinderontvoering!.doc
185 downloads
2006-Internationale Kinderontvoering.pdf
272 downloads
2008 -Jaarverslag2008- Kinderontvoeringen.pdf
184 downloads
beleidsplan-stichting-kind-ontvoerd-2014.pdf
173 downloads
Beslissing Haagse hof over terugkeer minderjarig kind naar Suriname.doc
174 downloads
Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2).doc
186 downloads
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION1.pdf
168 downloads
HAGUE CHILD ABDUCTION CONVENTION.pdf
181 downloads
handreiking-kinderontvoering-nederlands-v2.pdf
207 downloads
Hof beloont ontvoerende moeder.doc
179 downloads
Internationale Kinderontvoering.doc
180 downloads
Internationale kinderontvoering.pdf
181 downloads
Kinderontvoering Mushin, hoe zit het nu met je dochtertje Leila.doc
176 downloads
Meer kinderen ontvoerd door ouders.doc
170 downloads
Moeder duikt onder met dochters.doc
183 downloads
Ontvoering door jeugdzorg bij wet illegaal.doc
177 downloads
ouderontvoering.pdf
178 downloads
Stel ontvoert kinderen uit instelling in Harderwijk.doc
174 downloads
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.pdf
179 downloads
Vader moet zoon aan grootouders geven.doc
180 downloads
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.pdf
186 downloads
Zo doortrapt zijn kinderlokkers.doc
180 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb