Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Wetboek van Strafrecht
Artikel 279 Minderjarigen ontrekken aan het wettelijke gezag
1 Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
Baby Selena
2009 Ouders zetten rechtszaak om baby Selena voort.doc
77 downloads
2009 Pasgeboren baby Selena niet terug naar ouders.doc
68 downloads
2009 Rechter beslist over terugkeer baby.doc
81 downloads
BJZ medeplichtig aan kinderontvoering!.doc
78 downloads
2006-Internationale Kinderontvoering.pdf
168 downloads
2008 -Jaarverslag2008- Kinderontvoeringen.pdf
77 downloads
beleidsplan-stichting-kind-ontvoerd-2014.pdf
75 downloads
Beslissing Haagse hof over terugkeer minderjarig kind naar Suriname.doc
76 downloads
Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2).doc
89 downloads
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION1.pdf
74 downloads
HAGUE CHILD ABDUCTION CONVENTION.pdf
81 downloads
handreiking-kinderontvoering-nederlands-v2.pdf
101 downloads
Hof beloont ontvoerende moeder.doc
80 downloads
Internationale Kinderontvoering.doc
87 downloads
Internationale kinderontvoering.pdf
77 downloads
Kinderontvoering Mushin, hoe zit het nu met je dochtertje Leila.doc
78 downloads
Meer kinderen ontvoerd door ouders.doc
76 downloads
Moeder duikt onder met dochters.doc
79 downloads
Ontvoering door jeugdzorg bij wet illegaal.doc
83 downloads
ouderontvoering.pdf
83 downloads
Stel ontvoert kinderen uit instelling in Harderwijk.doc
76 downloads
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.pdf
81 downloads
Vader moet zoon aan grootouders geven.doc
84 downloads
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.pdf
80 downloads
Zo doortrapt zijn kinderlokkers.doc
86 downloads