Wetboek van Strafrecht
Artikel 279 Minderjarigen ontrekken aan het wettelijke gezag
1 Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
Baby Selena
2009 Ouders zetten rechtszaak om baby Selena voort.doc
382 downloads
2009 Pasgeboren baby Selena niet terug naar ouders.doc
374 downloads
2009 Rechter beslist over terugkeer baby.doc
398 downloads
BJZ medeplichtig aan kinderontvoering!.doc
392 downloads
2006-Internationale Kinderontvoering.pdf
514 downloads
2008 -Jaarverslag2008- Kinderontvoeringen.pdf
403 downloads
beleidsplan-stichting-kind-ontvoerd-2014.pdf
386 downloads
Beslissing Haagse hof over terugkeer minderjarig kind naar Suriname.doc
367 downloads
Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2).doc
414 downloads
CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION1.pdf
390 downloads
HAGUE CHILD ABDUCTION CONVENTION.pdf
397 downloads
handreiking-kinderontvoering-nederlands-v2.pdf
415 downloads
Hof beloont ontvoerende moeder.doc
399 downloads
Internationale Kinderontvoering.doc
391 downloads
Internationale kinderontvoering.pdf
378 downloads
Kinderontvoering Mushin, hoe zit het nu met je dochtertje Leila.doc
381 downloads
Meer kinderen ontvoerd door ouders.doc
382 downloads
Moeder duikt onder met dochters.doc
399 downloads
Ontvoering door jeugdzorg bij wet illegaal.doc
405 downloads
ouderontvoering.pdf
393 downloads
Stel ontvoert kinderen uit instelling in Harderwijk.doc
388 downloads
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.pdf
381 downloads
Vader moet zoon aan grootouders geven.doc
387 downloads
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.pdf
406 downloads
Zo doortrapt zijn kinderlokkers.doc
395 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb