Bestuursvoorzitter Jeugdzorg NH vreest collectief ontslag 500 medewerkers
Bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland vreest het ontslag van haar 500 medewerkers. Dat schrijft ze in een open brief aan de Haagse commissie die verantwoordelijk is voor het overhevelen van de jeugdzorg-taken naar de gemeenten.
 
Schmitz wijst erop dat de transitie te snel gaat en niet goed doordacht is. Jeugdzorg heeft te weinig eigen middelen (een bureau mag maximaal tien procent eigen vermogen hebben) om de kosten die gepaard gaan met het inkrimpen van de organisatie te kunnen betalen. Het gaat dan om het afvloeien van personeel en het afstoten van huisvesting.
 
Volgens Schmitz bestaat er  daarom in de huidige transitie eigenlijk geen kans dat Jeugdzorg een doorstart maakt naar een zogenoemde Gecertificeerde Instelling. Een zoals ze het noemt "berooide" instelling hoeft ook niet bij de bank aan te kloppen voor financiering. Dit scenario zal zonder ingrijpen in 2014 realiteit worden, zo waarschuwt Schmitz. "Dan dreigt collectief ontslag voor 500 medewerkers met broodnodige expertise. Die zijn dan aangewezen op eenuitkering."
 
Schmitz verwacht voorts dat er ook  begin 2015 acute betalingsproblemen kunnen zijn. Als de gemeenten de kosten voor de jeugdzorg die ze dan afnemen dan niet voorfinancieren, is er geen geld meer om de salarissen te betalen.
 
Volgens Schmitz geldt de dreigende financiële problemen voor alle bureaus jeugdzorg in Nederland.
 
Klik hier voor de volledige brief
 
 
Zie ook:
In Haarlemse jeugdzorg sneuvelen veel banen.doc
397 downloads
open_brief_lucy_schmitz_24_september.pdf
405 downloads
BJAA (Jeugdzorg Amsterdam)
2008 Jeugdzorg Amsterdam potte geld voor wachtlijsten op.doc
398 downloads
2008 OR zegt vertrouwen op in top Jeugdzorg Amsterdam.doc
389 downloads
2008 Veiligheid in geding bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam.doc
400 downloads
2009 Jeugdhulp Amsterdam stelt samenwerkingsprotocol op.doc
409 downloads
2009 Rouvoet tikt Amsterdam op de vingers over jeugdzorg.doc
397 downloads
2009 Stop de machtsmisbruik van “Jeugdzorg”.doc
403 downloads
2009 'Veel mis bij overleg jeugdhulp Amsterdam'.doc
423 downloads
2013 Erik Gerritsen ende Politie.doc
389 downloads
Eén gezin één plan MPG in de praktijk.pdf
403 downloads
Interview BJAA.doc
378 downloads
Jeugdzorg Amsterdam potte jarenlang geld op Kamervragen.doc
389 downloads
Jurisprudentie 2008 Schriftelijke aanwijzing gem. Amsterdam aan BJAA.doc
397 downloads
2008 Bureau Jeugdzorg Amsterdam blijft onder toezicht.doc
347 downloads
200812162eaanwijzingbjaa.def.pdf
399 downloads
Brief stand der zaken omtrant ontwikkeling Ouder- en Kindcentra.pdf
397 downloads
2008 Asscher grijpt in bij Bureau Jeugdzorg.doc
400 downloads
2007 Vroegtijdige Interventie Gezinnen in Amsterdam Noord gemonitord.doc
418 downloads
Onderzoek naar de registratie van doelrealisatie in de Stadregio Amsterdam.pdf
398 downloads
Onderzoek naar de Richtlijn Kindermishandeling van de Stadsregio Amsterdam.pdf
391 downloads
puinruimen_in_probleemgezin.pdf
400 downloads
Ontslagvergoeding van € 175.000 voor vertrokken directeur Jeugdzorg.doc
394 downloads
Personeelsstop bij Jeugdzorg Amsterdam.doc
397 downloads
RisicimanagementBJAA.pdf
422 downloads
Simon (26), Crisisteam Bureau Jeugdzorg.doc
410 downloads
Weet u wie de bestuursleden zijn van Jeugdzorg Amsterdam.doc
399 downloads
Wiel Janssen.doc
400 downloads
Cordaan
2009 CORDAAN onder vuur.doc
389 downloads
Cordaam Zuidoost Amsterdam.doc
404 downloads
Rauw etende Tom
Kinderombudsman alle beslissingen zijn in belang van Tom genomen.doc
400 downloads
Rauw etende Tom ondergedoken.doc
392 downloads
Jeugdzorg jongen die rauw eet, moet met spoed uit huis.doc
396 downloads
610 jaar jeugdzorg in Kennemerland.pdf
403 downloads
2008 Jeugdpoort zoekt oplossingen voor samenwerking over de grenz.doc
397 downloads
2008 VASTGESTELD Rapport Hertoets BJZ N-H 2008.pdf
407 downloads
2009 Raad van toezicht Jeugdzorg Noord-Holland weg.doc
394 downloads
2009 Speech Joke de Vries ARK Amsterdam juni 2009.pdf
394 downloads
Bureau Jeugdzorg in de fout.doc
398 downloads
GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN WERKT OOK VOOR STADSREGIO AMSTERDAM.doc
395 downloads
gewoon_jeugdzorg_V3[1].pdf
402 downloads
Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 -2018.pdf
408 downloads