Fouten in rapporten van instanties
Door: Anja
Het komt vrij regelmatig voor dat er veel fouten gemaakt worden in BJZ rapporten of andere instanties, wie werkt maakt fouten zegt men maar in dit geval zou dit wel eens óf in ons voordeel óf in ons nadeel kunnen werken.
 
Fouten die in ons nadeel werken zou inhouden:
 • dat een rapport suggestief geschreven is of blijft als er geen correctie doorgevoerd word wat inhoud dat je een zaak hebt waar veel suggesties gewekt worden maar waar geen feiten of bewijzen toegevoegd zijn, je kunt je dan niet verdedigen omdat dergelijk punten altijd in je nadeel blijven werken;
 • mocht bijvoorbeeld je naam, adres, of andere belangrijke gegevens niet kloppen dan zou dit kunnen suggereren dat het om een andere persoon gaat dan jouw, je hebt dan het recht om dit te corrigeren, als je geen correctie doorvoert, dan zou dit inhouden dat je accoord gaat met de fouten in je naam, ook dit kan tegen je gebruikt worden;
 • enz.
Fouten die in ons voordeel kunnen werken zou inhouden:
 • als je naam niet goed is geschreven en niet op jouw schriftelijke verzoek is gecorrigeerd kun je er voor pleiten dat de inhoud niet op jouw van toepassing is in rechtszaken, dit kan je met je advocaat overleggen want het zou inhouden dat je advocaat ook om een vernietiging kan verzoeken aan de rechter waardoor je weer een voordeel hebt, een instantie mag dan nooit dit oude ongecorrigeerde rapport nog elders gebruiken, het zou volgens onze wet dan onder identiteitsfraude vallen, dus strafbaar.
 • tevens zou dit inhouden bij bv uithuis plaatsing zaken dat je kind direct naar huis terug geplaatst moet worden, de ots/uhp beschikking is dan op fouten gebaseerd, een naam wat niet klopt of andere onjuistheden in naam en adres gegevens zijn genoeg middelen om een vernietiging te verzoeken;
 • enz.
 Waar moet je op letten in je rapporten:
 • Goede spelling van je voor en achternaam;
 • Juiste datering;
 • Juiste adres en spelling hiervan;
 • Geboorte data;
 • Informatie van Informanten
 • enz.,

Als één van de bovengenoemde punten niet goed geschreven zijn mag je om een correctie verzoeken, dit moet je dan schriftelijk verzoeken en ik raad ook nu weer aan om alles per aangetekende brief plus ontvangstbevestiging te versturen en daarnaast een kopietje te maken voor jezelf. Uiteraard is het nog beter om dit te laten doen door een advocaat omdat die vaak de klappen van de zweep kent in dergelijke zaken. Mocht na je verzoek niets zijn gecorrigeerd dan heb je het recht om een document nietig te laten verklaren via de rechtbank, laat dit ook door je advocaat doen want hierdoor sta je sterker.

Informanten
Probeer te achterhalen uit welke bronnen gegevens en of informatie over jouw komen, bij onjuiste informatie van informanten heb je het recht om deze te laten verwijderen, immers informatie mag nooit op onwaarheden zijn gebasseerd en kan suggereren dat jouw situatie met je kind anders is dan word beweerd, kijk dit heel goed na en trek die informatie na want mocht blijken dat er onjuistheden in die informatie staat, dan kun je deze laten corrigeren, mocht de voogd het weigeren en het word niet gecorrigeerd. dan kun je verzoeken om het te laten vernietigen, uiteraard ook weer schriftelijk. Probeer tevens te achterhalen of de fouten die zijn gemaakt per ongeluk zijn gebeurt of opzettelijk, als het met opzet is gebeurt dan kun je een procedure starten tegen fraude etc. vraag je advocaat hierna.
'Continue screening medewerker Jeugdzorg'.doc
731 downloads
Er zijn nu 94 Gecertificeerde Jeugdzorg Organisaties.doc
711 downloads
Haast en spoed in de jeugdzorg Erik Gerritsen versus Ido Weijers.doc
690 downloads
Dossier adri van Montfoort.doc
721 downloads
handleiding_bij_aanvraag_indicatie_versie_25.01.2013.pdf
701 downloads
Het probleem van jeugdzorg.doc
689 downloads
Hoe gaan voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg om met de rechten van de kinderen.pdf
756 downloads
Historiek bijzondere jeugdzorg.pdf
693 downloads
Hoofdlocaties - Bureau Jeugdzorg -.doc
699 downloads
'Hulpverleners Jeugdzorg dikken rapportages aan'.doc
686 downloads
Hulpverleningsrecht - Contact met ouders en hulpverleners.doc
709 downloads
Interim bij Jeugdzorg 125.000.doc
685 downloads
Interim-managers jeugdzorg peperduur.doc
686 downloads
René_Clarijs_artikel_Transitie_sept_'12_(2)[1].pdf
696 downloads
richtlijn-adhd-jeugdzorg_conceptversie_2dec2013.pdf
726 downloads
stateninformatie_jeugdzorg_nr_4.pdf
680 downloads
JeugdzorginEuropa.pdf
695 downloads
Terecht in de jeugdzorg_5e proef[1].pdf
738 downloads
kamerbrief-landelijke-cijfers-jeugdbescherming[1].pdf
682 downloads
Terugvinden_jeugdzorg_dossiers.pdf
712 downloads
Te vaak fouten in rapportages Jeugdzorg.doc
705 downloads
Trots_in_Beeld_FFPS.pdf
693 downloads
Veel 18-plussers na jeugdzorg in de kou.doc
699 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb