Onderzoeken of er incest met kinderen is gepleegd
Steeds meer ouders willen na hun scheiding het recht op voogdij zeker stellen en de andere partner buitensluiten. Niet zelden wordt als argument gebruikt dat de ene ouder incest zou hebben gepleegd met het kind. Helaas komt incest veel te vaak voor, maar ouders die het middel oneigenlijk gebruiken doen hun kind zwaar geweld aan. Zelfs 3- en 4-jarige kinderen moeten dan al getuigen. Onderzoeken naar incest met kinderen van die leeftijd zijn echter vaak niet te duiden.
 
Onderzoek naar incest bij jonge kinderen
In het onderzoek naar incest bij heel jonge kinderen (vanaf 3 jaar) worden de kinderen onderzocht door te kijken naar hun spel. Dit spel wordt vervolgens geanalyseerd en op basis daarvan worden conclusies getrokken. Of beter gezegd, er wordt besloten op basis van dat spel of het kind is misbruikt door een eigen ouder. Lees verder...
Adoptiedochter Woody Allen schrijft over incest-verleden.doc
514 downloads
Boekje Incest.pdf
653 downloads
De ontmaskering van Satanische incest Families in Nederland.doc
521 downloads
Fossiel van Neanderthaler wijst op incest.doc
517 downloads
INCEST-PROPAGANDA EN SEKSUEEL MISBRUIK OP GROTE SCHAAL.doc
524 downloads
Karin Bloemen 'gedwongen' incestverleden op te rakelen.doc
553 downloads
'Schade door incest op termijn gering'.doc
510 downloads
Therapie_na_incest.pdf
521 downloads