Pier de Boer
Pier de Boer is geboren op 10 september 1884 te Kimswerd in Friesland als zoon van een caféhouder. Hij volgde in Haarlem de Rijkskweekschool en kreeg na enige tijd een betrekking bij school 2 voor BLO in Amsterdam: De tweede school van de ‘Vereniging voor spraakgebrekkige en achterlijk kinderen’. Vanuit deze functie werd hij benoemd tot ambtenaar Nazorg. Zijn taak was het vinden van passend werk voor schoolverlaters
 
Een van de eerste dingen
Eén van de eerste dingen die hij in deze functie deed was het opzetten van een ‘werkinrichting voor imbecielen’ en een mattenmakerij aan de Prinsengracht in Amsterdam.  Gestart met 3 pupillen in 1922 was het gebouw echter al snel te klein en in 1928 kreeg men van de gemeente de beschikking over enkele hectaren grond bij de Petroleumhaven. Hier kwam een werkinrichting annex tuin en pluimveehouderij: Westeroord
 
 
Stichting ‘Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen’
In 1930 werd aan de Prinsengracht een weefkamer ingericht en in 1931 werd de stichting ‘Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen’ AGO opgericht. Pier de Boer werd eerst secretaris van het stichtingsbestuur en in 1936 tevens directeur. Er was inmiddels een derde instelling bijgekomen: De werkinrichting Oosteroord aan de 1e Ringdijkstraat. In 1941 werd het jongensinternaat Vechtoever in Maarssen opgericht.  De laatste loot aan de AGO stam tijdens het leven van Pier de Boer was het uitoefenen van de voogdij over 'zwakzinnigen', waarvoor de stichting in 1942 toestemming kreeg.
 
Een begaafd en gedreven man
Pier de Boer was een begaafd en gedreven man, een uitstekend organisator en iemand die zijn ziel in zijn werk legde. “Mijn instrumenten zijn mijn schoenen”, placht hij wel te zeggen. Hij sjouwde dag in dag uit voor zijn pupillen, zocht werk, bepraatte patroons, vaders, moeders en echtgenoten, bezocht gezinnen, scholen, fabrieken, inrichtingen en tehuizen. Hij kende zijn ‘jongens en meiden’, hij kende zijn stad, hij kende de arbeidsmarkt en achter zijn stompje sigaar of walmend pijpje zag men hem trekken, beladen met zijn papieren en de zorgen van anderen.
 
Volwaardig burgers van de Amsterdamse samenleving
De hedendaagse benamingen zijn anders, maar het werk van Pier de Boer in Amsterdam wordt voortgezet door organisaties voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met hart voor de zaak die knokken voor integratie van hun cliënten als volwaardig burgers van de Amsterdamse samenleving.
 
Onze doelstellingen
De stichting heeft tot doel het verlenen van financiële of in andere vorm gegoten ondersteuning aan de volgende stichtingen of hun rechtsopvolgers:
  • Stichting AGO te Amsterdam
  • Stichting Prisma te Amsterdam
  • Stichting AGO Zwembad te Amsterdam
  • William Schrikkerstichting te Amsterdam
Stichtingen met vergelijkbare doelstellingen en doelgroepen en zich richtend op Amsterdam en omstreken.
 
 
Voor meer informatie kijk op de site:
http://www.pierdeboerstichting.nl/
PIER DE BOER
Pier de Boer stond aan de wieg van SPZ. Zijn missie was hulp bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Pier de Boer werd geboren op 10 september 1884 te Kimswerd, Friesland. De vader van Pier, caféhouder en fabrikant van limonade, stuurde zijn zes zonen naar de Rijkskweekschool te Haarlem. Pier de Boer slaagde daar in 1904 en werd na verschillende betrekkingen onderwijzer aan een blo-school in Amsterdam. Een school van de ‘Vereniging voor Spraakgebrekkige en Achterlijke Kinderen’. Hij deed daar meer dan alleen lesgeven. Hij zorgde voor baantjes voor ex-leerlingen en hield ze uit de problemen. Te veel werk voor een schoolmeester. De gemeente Amsterdam stelde daarom in 1922 voor dit werk een nazorg-ambtenaar aan. Om schoolverlaters aan passend werk te helpen.

Pier de Boer werd daarmee de eerste nazorg-ambtenaar in Nederland. Hij pleitte al snel voor het opzetten van een werkplaats voor mensen die (nog) niet in het bedrijfsleven terecht konden. In 1924 werd in Amsterdam zo’n werkplaats opgericht. En in 1931 werd de overkoepelende stichting AGO opgericht (Arbeidsinstellingen voor Geestelijk Onvolwaardigen). Het doel was het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden om hiermee geheel of gedeeltelijk de kosten van deze arbeidsinrichtingen te kunnen bestrijden. Daarmee legde hij ook de grondslag voor de SPZ.

In 1942 is Pier de Boer, samen met zijn jongste zoon, gaan wonen in Huize Vechtoever. Huize Vechtoever werd in 1941 door stichting AGO gehuurd als huis voor geestelijk gehandicapte jongens tot 25 jaar die niet thuis konden wonen. Op 28 oktober 1945 overleed Pier de Boer op 61-jarige leeftijd (‘Een hoofdstuk over Kopstukken’ in: Kingma, Jubileumboek Stichting SPZ: 1982).

Pier de Boer is naamgever van de Pier de Boer-prijs
Pier de Boer is ook naamgever van de Pier de Boer Stichting. De Pier de Boer Stichting levert een bijdrage aan de Pier de Boer-prijs in de vorm van een beeldje.
1921 De nazorg van Pier de Boer.doc
Word – 360,5 KB 635 downloads
Gepubliceerde gegevens ANBI instellingen Pier de Boer Stichting.doc
Word – 107,5 KB 603 downloads
PIER DE BOER STICHTING JAARREKENING 2012.doc
Word – 52,0 KB 636 downloads
PIER DE BOER STICHTING JAARREKENING 2013.pdf
PDF – 1,6 MB 611 downloads
uitgeoefende activiteiten 2013.doc
Word – 61,0 KB 605 downloads