2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
385 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
397 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
383 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
418 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
379 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
382 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
392 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
388 downloads
2008 reflectie nav media.doc
410 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
371 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
390 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
369 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
381 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
386 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
377 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
414 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
386 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
387 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
413 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
382 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
376 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
392 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
382 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
383 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
389 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
390 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
381 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
400 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
378 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
389 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
389 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
392 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
386 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
370 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
387 downloads
asset.pdf
381 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
392 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
398 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
400 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
414 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
379 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
379 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
381 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
395 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
389 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
388 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
384 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
365 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
374 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
392 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
322 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
287 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
289 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
305 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
292 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
298 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
299 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
299 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
314 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
291 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
302 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
287 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
297 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
290 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
282 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
290 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
286 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
291 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
288 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
270 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
272 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
269 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
265 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
274 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
281 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
276 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
269 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb