Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
235 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
245 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
237 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
272 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
235 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
237 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
244 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
242 downloads
2008 reflectie nav media.doc
255 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
231 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
238 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
230 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
239 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
230 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
233 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
250 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
236 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
233 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
251 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
238 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
229 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
243 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
229 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
222 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
236 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
241 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
222 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
246 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
231 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
230 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
235 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
236 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
236 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
234 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
238 downloads
asset.pdf
239 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
241 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
249 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
242 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
263 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
229 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
232 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
233 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
247 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
243 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
237 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
240 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
225 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
227 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
240 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
185 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
159 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
161 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
173 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
162 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
171 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
174 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
174 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
193 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
165 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
168 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
162 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
168 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
158 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
161 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
163 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
165 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
163 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
165 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
150 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
162 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
157 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
157 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
160 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
161 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
157 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
159 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb