2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
457 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
479 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
458 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
493 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
452 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
454 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
464 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
464 downloads
2008 reflectie nav media.doc
489 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
445 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
466 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
446 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
456 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
461 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
454 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
496 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
460 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
469 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
491 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
450 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
458 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
465 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
460 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
460 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
469 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
471 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
460 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
477 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
456 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
464 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
462 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
471 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
468 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
445 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
456 downloads
asset.pdf
461 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
467 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
478 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
480 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
489 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
451 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
460 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
456 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
477 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
461 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
465 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
456 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
435 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
455 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
461 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
390 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
356 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
355 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
376 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
359 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
363 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
365 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
358 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
380 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
364 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
364 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
354 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
364 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
364 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
344 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
353 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
350 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
351 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
356 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
336 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
338 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
335 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
330 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
341 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
344 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
342 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
342 downloads