2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
397 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
413 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
395 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
431 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
392 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
395 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
405 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
399 downloads
2008 reflectie nav media.doc
425 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
382 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
403 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
381 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
391 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
400 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
389 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
426 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
398 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
400 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
427 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
392 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
391 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
405 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
392 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
397 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
401 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
401 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
392 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
412 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
392 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
407 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
402 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
403 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
401 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
381 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
398 downloads
asset.pdf
394 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
405 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
414 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
416 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
430 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
393 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
394 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
392 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
408 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
402 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
402 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
394 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
374 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
387 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
400 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
331 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
297 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
300 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
315 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
305 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
309 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
307 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
306 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
324 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
303 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
312 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
297 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
307 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
303 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
293 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
299 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
295 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
300 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
301 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
278 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
284 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
278 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
276 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
284 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
288 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
285 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
278 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb