Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
90 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
92 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
92 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
110 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
87 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
88 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
90 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
95 downloads
2008 reflectie nav media.doc
104 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
83 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
89 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
83 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
83 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
89 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
86 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
105 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
88 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
83 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
104 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
95 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
80 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
86 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
80 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
83 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
95 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
96 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
87 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
86 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
88 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
92 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
88 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
89 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
86 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
88 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
88 downloads
asset.pdf
97 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
96 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
97 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
90 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
108 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
82 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
85 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
79 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
94 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
99 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
89 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
85 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
79 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
81 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
92 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
62 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
36 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
37 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
48 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
41 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
44 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
40 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
42 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
54 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
39 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
39 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
43 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
41 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
36 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
36 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
33 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
39 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
40 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
39 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
38 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
43 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
37 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
37 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
39 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
40 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
38 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
37 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb