2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
363 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
378 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
368 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
404 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
363 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
370 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
375 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
373 downloads
2008 reflectie nav media.doc
395 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
358 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
371 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
357 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
368 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
368 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
364 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
397 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
372 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
369 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
393 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
371 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
361 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
376 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
369 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
363 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
372 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
375 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
359 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
381 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
361 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
373 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
373 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
375 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
371 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
357 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
374 downloads
asset.pdf
367 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
377 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
380 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
384 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
390 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
366 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
366 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
364 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
383 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
376 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
374 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
374 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
353 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
361 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
381 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
305 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
278 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
274 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
293 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
277 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
289 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
288 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
289 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
305 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
281 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
289 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
277 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
286 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
274 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
272 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
280 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
276 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
282 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
276 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
256 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
263 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
257 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
256 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
263 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
268 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
266 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
260 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb