Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2008
16._jongeren_die_problemen_hebben,_moeten_meer_zelfsturing_krijgen_-_R._Zimmerman,_A_Venderbos___V_U
193 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
196 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
197 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
228 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
191 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
192 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
198 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
196 downloads
2008 reflectie nav media.doc
212 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
187 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
190 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
183 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
195 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
194 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
188 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
207 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
194 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
192 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
207 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
194 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad - Duizenden strafzaken.doc
190 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
196 downloads
2008 Kruispunt - Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
188 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
183 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
193 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
202 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
187 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
196 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
192 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
190 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
194 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
191 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
192 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
194 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
192 downloads
asset.pdf
197 downloads
brief- Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
197 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
206 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
196 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
220 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
183 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
192 downloads
g27_brief_aan_de_toekomstig_minister_jeugd.doc
191 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
203 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
202 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
197 downloads
Jaarverslag_BMJ_oktober_2008_tot_oktober_2009.docx
198 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
185 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
186 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
198 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
149 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt-hulpverlener nog steeds cr.doc
120 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
122 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
139 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
128 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
130 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
136 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
135 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
155 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
127 downloads
Protest voeren tegen --- BJZ.doc
130 downloads
Regeldruk-actieplan-_tcm21-173280.pdf
128 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008.doc
128 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
123 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
126 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
125 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
131 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
130 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
133 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
121 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
128 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
120 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
122 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
124 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
126 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
121 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
124 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb