Seksueel misbruik onder Jeugdzorg
Gepubliceerd op 3 feb 2014
Een voorbeeld van een signaal:
"Al 5 jaar is mij dochtertje onder toezicht van 'kinderbescherming'/BJzUtr. Ze is nu 7 jaar oud. Afgelopen januari 2014 heb ik een brief ontvangen dat ik op gesprek moest komen.
Daar in stond dat er een vervelende situatie speelt rondom mijn dochtertje.
Die dag heb ik te horen gekregen dat mijn dochtertje is verkracht door een jongen van 14. Dit gaat al 3 maanden lang zo, maar nu werd ik pas op de hoogte gesteld; binnen de afgelopen 3 maanden heeft BJZ alles voor mij verzwegen.
Elke keer als ik naar haar toe zou gaan - op bezoek - werd er elke keer een andere leugen verteld als reden tot opschorten, zoals: "ze is heel erg ziek, dus geen bezoek", "ze heeft buikpijn, geeft over, dus mag geen bezoek", enzovoort. ||
Ik mocht mijn dochtertje dus 3 maanden niet zien (vanwege het verdoezelen van misbruik onder toezicht). Toen ik te horen kreeg dat ze was verkracht door een jongen van 14 die ook samen met haar in dezelfde pleeggezin woont, was het een hele grote klap in mijn gezicht, vertrouwende op 'jeugd-zorg'. - Ik voelde me radeloos.
Nog steeds verbergen ze dingen over mijn dochtertje, dit is voor jeugdzorg kennelijk, gezien andere gezinnen met UHP/OTS-ervaring, een hele normale zaak.
||
Ik heb tegen de gezinsvoogdij zelfs geëist om informatie en verklaring, opdat ik mijn dochtertje kon zien; na deze eis mocht ik mijn dochtertje een half uurtje zien. (Een half uurtje om de zoveel weken, dat is kennelijk goed voor de hechting?! Ik weet dat een minimaal dagdeel regelmatig veel beter is, in ontwikkelingspsychologisch opzicht).
En toen ik daar aan kwam, vertelde mijn dochtertje (7) aan mij wat er is gebeurd.
Ze zei: "Mama, ik moet je wat vertellen; het doet zo'n pijn! Een grote jongen heeft mij heel veel pijn gedaan". Dit zat mijn dochtertje huilende te vertellen aan mij.
En toen vroeg haar oom (mij begeleidend) aan haar: "Meiske, wil je bij je moeder gaan wonen?", en toen zei mijn dochtertje:
"Ja, dat wil ik heel graag. Als ik kon weglopen, zou ik dat doen, maar de deuren zitten altijd op slot. En als ik uit het raam zou springen dan ga ik dood, mama." (De gezinsvoogd wilde niet dat dit werd gezegd, zo beschaamd zijn ze zeker?!)
Ik heb mijn dochtertje nog nooit zo verwaarloosd gezien; dit is hart verscheurend!! Is dit nu jeugdzorg?"
- - -
De praktijk is dat jeugdzorg als afvoerputje van vermoede problemen wordt gezien, ook door de politiek. Zonder diagnostiek besef!
Jeugdzorg is geen medische, diagnostische, of therapeutische gezondheidszorg! !!!
Een zgn. 'kinderbeschermende maatregel, zoals OTS of UHP, is geen therapie.
Ook al beweert jeugdzorg en -bescherming dat het 'kind in de knel' zit, therapie geeft men niet onder gezinsvoogdij. (dr.Doreleijers: 90% slechter af na UHP).
MAAR...
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt wel dat pleegkinderen zeer veel meer kans lopen op problemen dan bij (diagnostische) behandeling via thuis.
Joseph J. Doyle jr. (2007) en andere wetenschappers bevonden dat pleegkinderen grote kans hebben om te criminaliseren, loyaliteitsproblematiek te krijgen, PAS, kans op tienerzwangerschap, verslaving, alcoholisme, suïcide, en meer van die leuke dingen waar we denken dat het normaal is dat juist daarom er zorg bestaat voor onze opgroeienden.
!
Decennia belooft jeugdzorg dat men 'professionaliseert', maar het blijkt dat dit niet betekent dat men deskundiger wordt.
Dat kon ook niet omdat een jeugdzorgwerker nimmer zonder jaren academische studie op medisch diagnostisch niveau kan komen. En het blinde team van BJZ ziet en onderzoekt de cliënt niet, en gaat enkel af op de signalen die de jeugdzorgwerker wenst en kan doorgeven. Dat is Jeugdzorg, zonder zorg! \
Schotten worden enkel verplaatst onder de jeugdwet. Ten nadele van jeugd en specialistische kennis.
Gaat de Jeugdzorg straks anders heten vanwege de verslechterde naam BJZ?!?
 
Zie ook:
Bestuurders besteden aandacht aan kindermishandeling en seksueel misbruik.doc
526 downloads
Misdrijven Bureau Jeugdzorg bewezen
16-09-2013 10:20
In een uitzending van de EO bewijst Jan-Dirk Sprokkereef vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland en bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zelf de misdrijven van Bureau Jeugdzorg. Op Goede Nieuws wordt onthuld dat de Bureaus Jeugdzorg door het hele land kinderen gijzelen en mishandelen en misbruiken en verwaarlozen voor geld. Jan-Dirk Sprokkereef bewijst de gijzeling van kinderen of althans hij bewijst de onrechtmatige dwang en drang door zijn organisatie. Lees hier verder
Misbruik in de jeugdzorg
3 mei 2012
Kinderen die onder de hoede staan van Jeugdzorg lopen drie tot vier keer zo veel kans om seksueel misbruikt te worden als andere kinderen. "Schokkend vaak" is dat volgens de Leidse wetenschappers die dit voor de commissie-Samson onderzocht hebben.
 
De commissie-Samson is door de Tweede Kamer ingesteld om het misbruik te onderzoeken van kinderen die jeugdzorginstellingen zijn geplaatst. De Volkskrant bracht de resultaten van het deelonderzoek afgelopen maandag naar buiten.
 
Dat de jeugdzorg het voorwerp van zo'n onderzoek is geworden is eigenlijk logisch na het misbruikschandaal in de katholieke kerk. Maar aan de andere kant heeft het mij ook wel verbaasd dat zo'n onderzoek er zo snel gekomen is. Want de weerstand vanuit de sector tegen onderzoek naar en vragen over misbruik in de jeugdzorg is groot. Al jaren. Vaak wordt er onder het mom van bescherming van de privacy niet op vragen ingegaan.
 
De Kamer heeft ondanks die weerstand toch besloten tot dit onderzoek. Uiteindelijk is de overheid verantwoordelijk voor de kinderen in deze instellingen. Maar volgens de berichten in de Volkskrant is er ook nu vanuit de jeugdzorginstellingen op z'n zachtst gezegd niet van harte meegewerkt aan het onderzoek van de commissie-Samson.
 
Onze redactie heeft de nodige ervaring met de tegenwerking vanuit deze instanties als het gaat om het onderwerp misbruik. In mei 2010 brachten we in Netwerk het verhaal over Bob. Bob was een van de slachtoffers van pleegvader V. die jarenlang Bob en de andere jongens in zijn pleeggezin misbruikte, mishandelde en verkrachtte. V. werd in 2006 gearresteerd en uiteindelijk tot 10 jaar en tbs veroordeeld. Maar totdat we de zaak uitgezocht hadden, hield de verantwoordelijke jeugdzorginstelling, de William Schrikker Stichting, vol dat hen niets te verwijten viel.
 
In onze reportage trekt de dan nieuwe bestuursvoorzitter Peter Kouwenberg uiteindelijk wel het boetekleed aan. Maar zijn opstelling is tot nu toe betrekkelijk uniek. Misschien dat we dit meer gaan zien als de commissie-Samson later dit jaar officieel met de resultaten van het onderzoek naar buiten komt.
 
Door Henk Valk
'Jeugdzorg biedt jongeren geen bescherming'
dinsdag 1 mei 2012, 10:30 Duur: 00:28
Video Seksueel misbruik kwam de afgelopen jaren in de jeugdzorg twee tot vier keer zoveel voor als bij kinderen die thuis wonen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden. Vooral in jeugdzorginstellingen is het aantal meldingen opvallend hoog, maar ook in pleeggezinnen komt misbruik vaker voor.
Misbruik in de jeugdzorg
Rondom 10: Misbruik in de jeugdzorg | NCRV, 26 feb 2011
Inmiddels gaat het al om bijna vijfhonderd gevallen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Slachtoffers vertellen hun verhaal en gaan in discussie met jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en politici over hoe het misbruik heeft kunnen gebeuren en vooral hoe het in de toekomst moet worden voorkomen.
 
Seksueel misbruik in de jeugdzorg. Hoe omvangrijk is het en hoe heeft het kunnen gebeuren? Inmiddels gaat het al om bijna vijfhonderd gevallen. Hoe kan het in de toekomst worden voorkomen? En kan dat wel? Of valt misbruik niet tegen te houden? Na misbruik in de Katholieke kerk zijn nu de ogen gericht op Jeugdzorg. Zijn de kinderen wel in veilige handen van de hulpverleners?
 
En gaat het om verjaarde gevallen of vindt het misbruik nog steeds plaats? Kinderen werden onder verantwoordelijkheid van de overheid in jeugdinstellingen en bij pleegouders geplaatst. Was er wel genoeg controle op de hulpverleners? En waren zij wel goed gescreend?
 
In de eerste aflevering van Rondom 10 in 2011 vertellen slachtoffers hun verhaal en gaan ze in discussie met jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en politici over hoe het misbruik heeft kunnen gebeuren en vooral hoe het in de toekomst moet worden voorkomen. En of het wel te voorkomen is. Is dat een realistische verwachting? Want is het misbruik van de kinderen een specifiek probleem van de jeugdzorg of is het een breed maatschappelijke kwestie?
 
Definitie seksueel misbruik_tcm109-304609[1].pdf
506 downloads
Inquiries into fatal child abuse in the Netherlands (gepubliceerd in BJSW (2010) 40(4), pp 1152-117
515 downloads
JEUGDZORG, HET ELDORADO VOOR PEDOFIELEN!.doc
518 downloads
Jeugdzorg is walhalla voor pedofiel.doc
529 downloads
Kindermisbruik door de elite.doc
533 downloads
Seksueel misbruik bij kinderen in de jeugdzorg.pdf
524 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb