Het stelen van kinderen is vergelijkbaar met kleptomanie
(= ziekelijke neiging tot stelen).
Door: AnjaH1962
 
Wij kunnen stellen dat de meeste voogden van BJZ instanties allemaal lijden aan het syndroom "Kleptomanie/Kleptomaan" wat eigenlijk betekend dat ze aan een ziekelijke neiging tot stelen lijden. Het is een psychische aandoening waarvoor geen oorzaken te vinden zijn. Het is een aandoening dat wordt beheerst door impulsen vergelijkbaar met het gedrag dat de voogden van de WSG of andere BJZ instanties meestal vertonen. Alle BJZ/WSG voogden vertonen de ziekelijke neiging om derden de schuld te geven van hun wangedrag om vervolgens hun gedrag te kunnen rechtvaardigen(= van dadersrol naar slachtofferrol).
 
Hierbij weten ze derden die in functioneren een belangrijke rol kunnen spelen behoorlijk te misleiden, ze weten dan doorgaans vaak op onrechtmatige manier snel een beschikking voor elkaar te krijgen bij gerechtelijke instanties, dus stelen zij als het ware kinderen van de ouders door misleiding van een rechter, waardoor het voorkomt dat veel kinderen onrechtmatig een OTS of UHP krijgen/hebben. Wat mij ook doorgaans opgevallen is in de praktijk bij dergelijke voogden is, dat als ouders ergens geen toestemming voor willen geven,(zoals bv een id kaart als het verblijfplaats van een kind onbekend blijft = terecht naar mijn idee) dat de voogden dan tóch deze weten af te dwingen bij een rechter die daardoor tóch in het verzoek tot afgifte van een id kaart zal meegaan.
 
Dus op een dubieuze en slimme manier weten ze alsnog een kind van het gezag van de ouders te ontnemen, het onrechtmatig toe eigenen van een kind, maar dan met samenspraak van een rechter(vaak misleid of gemanipuleerd). Ik kan dus stellen dat voogden en rechters zich inzetten om kleptomanie te promoten door op een onrechtmatige manier kinderen te laten stelen van hun ouders en dit op deze manier te rechtvaardigen wat ik als beloning zie, gezien het gegeven feit dat dergelijke instanties ook nog gesubsidieerd worden, crimineel gedrag wordt dus wel degelijk beloond in Nederland, normaliter zou dit strafbaar zijn volgens ons strafrecht.
Fouten in rapporten van instanties
Door: AnjaH1962 
Het komt vrij regelmatig voor dat er veel fouten gemaakt worden in BJZ rapporten of andere instanties, wie werkt maakt fouten zegt men maar in dit geval zou dit wel eens óf in ons voordeel óf in ons nadeel kunnen werken.
 
Fouten die in ons nadeel werken zou inhouden:
 • dat een rapport suggestief geschreven is of blijft als er geen correctie doorgevoerd word wat inhoud dat je een zaak hebt waar veel suggesties gewekt worden maar waar geen feiten of bewijzen toegevoegd zijn, je kunt je dan niet verdedigen omdat dergelijk punten altijd in je nadeel blijven werken;
 • mocht bijvoorbeeld je naam, adres, of andere belangrijke gegevens niet kloppen dan zou dit kunnen suggereren dat het om een andere persoon gaat dan jouw, je hebt dan het recht om dit te corrigeren, als je geen correctie doorvoert, dan zou dit inhouden dat je accoord gaat met de fouten in je naam, ook dit kan tegen je gebruikt worden;
 • enz.
Fouten die in ons voordeel kunnen werken zou inhouden:
 • als je naam niet goed is geschreven en niet op jouw schriftelijke verzoek is gecorrigeerd kun je er voor pleiten dat de inhoud niet op jouw van toepassing is in rechtszaken, dit kan je met je advocaat overleggen want het zou inhouden dat je advocaat ook om een vernietiging kan verzoeken aan de rechter waardoor je weer een voordeel hebt, een instantie mag dan nooit dit oude ongecorrigeerde rapport nog elders gebruiken, het zou volgens onze wet dan onder identiteitsfraude vallen, dus strafbaar.
 • tevens zou dit inhouden bij bv uithuis plaatsing zaken dat je kind direct naar huis terug geplaatst moet worden, de ots/uhp beschikking is dan op fouten gebaseerd, een naam wat niet klopt of andere onjuistheden in naam en adres gegevens zijn genoeg middelen om een vernietiging te verzoeken;
 • enz.
 Waar moet je op letten in je rapporten:
 • Goede spelling van je voor en achternaam;
 • Juiste datering;
 • Juiste adres en spelling hiervan;
 • Geboorte data;
 • Informatie van Informanten
 • enz.,

Als één van de bovengenoemde punten niet goed geschreven zijn mag je om een correctie verzoeken, dit moet je dan schriftelijk verzoeken en ik raad ook nu weer aan om alles per aangetekende brief plus ontvangstbevestiging te versturen en daarnaast een kopietje te maken voor jezelf. Uiteraard is het nog beter om dit te laten doen door een advocaat omdat die vaak de klappen van de zweep kent in dergelijke zaken. Mocht na je verzoek niets zijn gecorrigeerd dan heb je het recht om een document nietig te laten verklaren via de rechtbank, laat dit ook door je advocaat doen want hierdoor sta je sterker.

Informanten
Probeer te achterhalen uit welke bronnen gegevens en of informatie over jouw komen, bij onjuiste informatie van informanten heb je het recht om deze te laten verwijderen, immers informatie mag nooit op onwaarheden zijn gebasseerd en kan suggereren dat jouw situatie met je kind anders is dan word beweerd, kijk dit heel goed na en trek die informatie na want mocht blijken dat er onjuistheden in die informatie staat, dan kun je deze laten corrigeren, mocht de voogd het weigeren en het word niet gecorrigeerd. dan kun je verzoeken om het te laten vernietigen, uiteraard ook weer schriftelijk. Probeer tevens te achterhalen of de fouten die zijn gemaakt per ongeluk zijn gebeurt of opzettelijk, als het met opzet is gebeurt dan kun je een procedure starten tegen fraude etc. vraag je advocaat hierna.
Opa's en oma's hebben ook rechten!
Omgangsregeling voor grootouders
10 Juni 2010 Aniel Autar
Opa's en oma's van gescheiden ouders hebben ook verdriet. Gelukkig bestaat er ook een kans op een omgangsregeling, stelt notaris Aniel Autar.
 
Een echtscheiding leidt vaak tot veel emoties en verdriet. Vroeger was er veel aandacht voor de belangen en gevoelens van de toekomstige ex-echtgenoten en ex-partners. In de afgelopen jaren heeft de positie van minderjarige kinderen ook meer belangstelling van de politiek gekregen. Zo zijn scheidende ouders van minderjarige kinderen sinds vorig jaar wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Eerder schreef ik hier al over in Geld en Recht. Maar hoe zit het met de rechten van opa’s en oma’s?

Oneerlijk
Ga even met mij terug in de tijd: dag en nacht stond u voor uw kinderen klaar. En toen uw zoon met de liefde van zijn leven ging trouwen, kreeg u het als eerst te horen. Van blijdschap deelde u dit nieuws met iedereen die het wilde horen. Ook tijdens hun huwelijk mochten uw zoon- en schoondochter op u bouwen. En toen uw kleindochter werd geboren, gingen zij er als vanzelfsprekend vanuit dat u tenminste een dag per week wilde oppassen. Het jonge stel wilde namelijk ook carrière maken en in hun koophuis blijven wonen. Natuurlijk deed u alles met veel liefde. Maar wat gebeurt er eigenlijk als uw zoon en schoondochter besluiten te scheiden?  Of wat gebeurt er als u ruzie krijgt met uw zoon en schoondochter? Mag u dan nog steeds iedere woensdag voor uw kleindochter zorgen? Of bent u afhankelijk van de grimmen van haar ouders? Jaarlijks leggen veel opa’s en oma’s zich met pijn in het hart er bij neer dat ‘het over en uit is’. Lees verder
Ouderschapsplan dient belang kind
30 Maart 2009 nobody
Scheidende ouders moesten het al, maar sinds 1 maart zijn ook samenwonende ouders verplicht afspraken over de kinderen op schrift te stellen als ze uitelkaar gaan.
 
Op 1 maart 2009 treedt de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' in werking. Die wet heeft ook gevolgen voor ongehuwd samenwonende ouders die samen het gezag hebben over hun minderjarige kind(eren). Als die ouders op of na 1 maart aanstaande uit elkaar gaan, zijn zij verplicht een ‘ouderschapsplan’ op te stellen.
 
Reden hiervoor is dat de kinderen gebaat zijn bij goede afspraken tussen de scheidende ouders. Voor kinderen is een scheiding vaak een traumatische gebeurtenis. Bovendien dient een ouderschapsplan ook nadrukkelijk het belang van de vader. Veel vaders blijken in praktijk hun kind weinig meer te zien na het uitelkaar gaan, nogal eens omdat de ex-partner dit belemmert.
 
Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders waarin zij hun afspraken met betrekking tot hun kinderen vastleggen. U bent niet verplicht de hulp van een notaris in te roepen. Het is echter aan te raden om wel deskundige hulp (vaak een gespecialiseerde notaris) in te schakelen en niet zomaar een voorbeeld dat u van het internet heeft geplukt of een ouderschapsplan van anderen te gebruiken. Het ouderschapsplan moet natuurlijk op uw situatie betrekking hebben, want als u eenmaal een afspraak met uw ex-partner heeft gemaakt, dan mag hij u daaraan houden. Lees verder
Ontheffing uit het gezag?
Vraag een kwijtschelding aan!
Door: AnjaH1962
 
Wat veel mensen niet weten is dat als je als ouder uit het gezag bent ontheven of ontzet dat je dan geen onderhoudskosten meer hoeft te betalen aan het LBIO. Je kunt dan het LBIO schriftelijk een verzoek tot kwijtschelding onderhoudsplicht indienen. Je voegt tevens een kopie van de beschikking van de rechtbank bij waaruit blijkt dat je een ontheffing van het gezag hebt gekregen.
 
Na enige tijd zal je dan een beschikking van het LBIO ontvangen waarin je een kwijtschelding gaat krijgen want volgens de wet is het zo geregeld dat ouders die ontheven zijn uit het gezag geen ouderbijdragen meer hoeven te betalen. Dit is omdat de gezagdragende ouder veelal aangeslagen wordt van alle onkosten betreft hun kind.
 
Als het gezag over gaat naar een Jeugdzorg instantie zal dan deze instantie de verdere kosten moeten dragen. Het LBIO zal dan ook met terugwerkende kracht een berekening maken tot de dag van ontheffing en tot op de dag van betalingen van de ouderbijdragen die door de ouder(s) zijn betaald en dit terug gaan storten aan ouder(s) die de ouderbijdragen betaalden.
Geschiedenis van gezag en omgang in Nederland.doc
511 downloads
Hechtingsstoornis.pdf
567 downloads
Jaarverslag 2012 Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.doc
511 downloads
Parlementaire vragen Betreft Discriminatie van ouders.doc
484 downloads
VERDRAG INZAKE DE VIERING EN erkenning van de geldigheid van de huwelijken.pdf
496 downloads